Tariful pentru colectarea gunoiului ar putea fi majorat. Consiliul Județean Alba, ședință ordinară în 17 februarie

În 17 februarie 2023 Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa ordinară. Între cele 25 de proiecte de hotărâre, la punctul 23,  se află și “Proiect de hotărâre nr. 319/5 decembrie 2022 privind aprobarea modificării tarifelor aferente anului 2023, din Contractul de concesiune nr. 3026/248/9 februarie 2021, având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)”, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3026/248/9 februarie 2021”, iar un vot pozitiv al consilierilor aleși va însemna majorarea tarifului pentru colectarea gunoiului.

Proiect de hotărâre pe masa consilierilor județeni:

1. Proiect de hotărâre nr. 42/1 februarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Mogoş, sat Valea Mlacii, judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

2. Proiect de hotărâre nr. 45/3 februarie 2023 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 704A: DN 7 (Sebeş) – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari – Răchita – DN 67C (Sebeşel), ca urmare a realizării unor investiţii

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

3. Proiect de hotărâre nr. 46/3 februarie 2023 cu privire la actualizarea valorii de inventar a bunului imobil DJ 107: Alba Iulia (DN1) – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secăşel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sâncel – Lunca Târnavei – Şona – Jidvei – Sântămărie – Cetatea de Baltă – Limită Judeţul Mureş, ca urmare a realizării unor investiţii

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

4. Proiect de hotărâre nr. 47/3 februarie 2023 cu privire la actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, ca urmare a realizării unor investiţii

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

5. Proiect de hotărâre nr. 48/3 februarie 2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenți și a Devizului general la obiectivul de investiții „Amenajare Băile Sărate Ocnișoara”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

6. Proiect de hotărâre nr. 49/6 februarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi un imobil situat administrativ în comuna Bucium, sat aparţinător Bucium Sat, nr. 176, judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

7. Proiect de hotărâre nr. 50/6 februarie 2023 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

8. Proiect de hotărâre nr. 51/6 februarie 2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2023

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

9. Proiect de hotărâre nr. 52/6 februarie 2023 privind înlocuirea reprezentantului UAT – JUDEŢUL ALBA în Adunarea Generală a Asociaţilor la „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

10. Proiect de hotărâre nr. 53/6 februarie 2023 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea unui imobil – teren din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

11. Proiect de hotărâre nr. 54/6 februarie 2023 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 81455 Cugir, cu nr. cad. 81455, aferent DJ 704K, situat administrativ în oraşu Cugir, judeţul Alba – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

12. Proiect de hotărâre nr. 55/7 februarie 2023 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2022, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

13. Proiect de hotărâre nr. 56/7 februarie 2023 privind aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Alba 2021-2025, aferent anului 2022

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

14. Proiect de hotărâre nr. 57/7 februarie 2023 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

15. Proiect de hotărâre nr. 58/8 februarie 2023 privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădești a unui tronson din drumul județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) – Sâncrai – Rădeşti – Leorinţ – Meşcreac – Peţelca – Căpud – Zărieş – Gara Podu Mureş (DN 14 B), situat în intravilanul localității Leorinţ, în vederea realizării lucrărilor de reparare și modernizare

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

16. Proiect de hotărâre nr. 59/8 februarie 2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” SA pentru anul 2023

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

17. Proiect de hotărâre nr. 60/8 februarie 2023 privind aprobarea încheierii unui ACORD CADRU DE PARTENERIAT între UAT – JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Județean Alba și INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA pentru implementarea unor programe educaţionale, sportive, culturale şi de tineret

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

18. Proiect de hotărâre nr. 61/8 februarie 2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere încheiat între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Centrul Judeţean de Excelenţă Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Manifestări de excelență în educație 2023”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport,

19. Proiect de hotărâre nr. 62/8 februarie 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

20. Proiect de hotărâre nr. 63/8 februarie 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

21. Proiect de hotărâre nr. 64/8 februarie 2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră – Educaţie pentru viaţă”

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

22. Proiect de hotărâre nr. 65/8 februarie 2023 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor” prin organizarea Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a IV a” în satele şi comunele judeţului Alba, pentru anul şcolar 2023-2024

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

23. Proiect de hotărâre nr. 319/5 decembrie 2022 privind aprobarea modificării tarifelor aferente anului 2023, din Contractul de concesiune nr. 3026/248/9 februarie 2021, având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)”, precum şi aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 3026/248/9 februarie 2021

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

24. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Alba, pentru anul 2022

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

25. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile