Marțí, 28.01.2020, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul privind activitatea pe anul 2019 în cadrul Adunării generale a judecătorilor cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel şi a altor invitaţi de la principalele instituţii cu care colaborăm instituţional. 

La şedinţa de bilanţ a participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Nicoleta Margareta Ţînţ, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi doamna judecător Lia Savonea, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

  • Volumul de activitate 

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia (reprezintă numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) a înregistrat o scădere cu 2.292  cauze faţă de anul 2018 (-2,87%), de la 163.576 în anul 2018, la 161.284 în anul 2019. Dintre acestea 117.857 reprezintă numărul de cauze nou intrate în anul 2019 iar 43.427 sunt dosarele rămase nesoluţionate din anul anterior. Se observă că numărul cauzelor nou intrate a înregistrat o ușoară creștere de + 0,77 % față de anul anterior în timp ce stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a înregistrat o scădere, în procente de -2,58%, la sfârşitul anului 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

 În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat în anul 2019 10.359 cauze, din care 7.474 dosare nou intrate, respectiv 2.885 cauze rămase în stoc (nesoluţionate la 01.01.2019), comparaţia statistică evidenţiind o scădere a volumului de activitate faţă de anii anteriori.

Volumul de activitate al tribunalelor a scăzut faţă de anul 2018 cu 3.194 cauze, în procent de -9,02%, de la 35.407 cauze  la 32.213 cauze. 

S-a înregistrat o scădere de 260 dosare la Tribunalul Sibiu,  unde numărul cauzelor pe rol  a scăzut în anul 2019 la 10.241,  faţă de 10.501 în anul 2018, în procent  de -2,47 %.

Tribunalul Alba  în anul 2019  a înregistrat un volum de activitate de 9.544 cauze, în scădere  cu 211 cauze faţă de anul 2018, când numărul dosarelor pe rol a fost de 9.755, procentul de scădere fiind de -2,16%.

 Tribunalul Hunedoara  a avut  12.428 cauze pe rol în 2019, faţă de 15.151 cauze în anul 2018, mai puțin cu 2.723 cauze, în procent de  -17,97%.

În ce privește  judecătoriile, numărul dosarelor pe rol a fost de 118.712 cauze în anul 2019, mai mult cu 2.916 cauze decât în anul 2018, când au fost 115.796 cauze, rezultând o creștere de +2,51%. 

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul de activitate a crescut la cea mai mare parte și a scăzut doar la 5 instanțe. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la Judecătoria Mediaș, în procent de +23,29% iar cea mai mare scădere la Judecătoria Hațeg cu – 8,74% mai puține cauze față de anul anterior.

  • Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripţia acesteia

Din numărul total de 117.857 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:

– 20.889 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 1.476 mai puține decât în anul 2018,  în procent cu -6,59%,

– 60.968 cauze în materie civilă, cu 2.163 mai multe  decât în anul 2018, în procent cu +3,67% cauze, 

– 9.801 cauze în materia litigii cu profesioniști, cu 2.020 mai multe decât în anul 2018, în procent cu  +25,96% 

 – 3.767 cauze în materia litigii de muncă, cu 69 mai multe decât în anul 2018, în procent cu  +1,86%.

– 2.329 cauze în materia asigurări sociale, cu 220  mai puține decât în anul 2018, în procent cu -8,63%.

– 8.477 cauze în materia minori și familie, cu 56 mai puține decât în anul 2018, în procent cu -0,65%.

– 9.823 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 1.624 mai puține decât în anul 2018, în procent cu  -14,18%.

-1.801 cauze în materia faliment, cu 28 mai puține decât în anul 2018, în procent cu  -1,57%.

– 2 cauze în materia proprietate intelectuală,  cu o cauză mai puțin decât în 2018.

Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Curtea de Apel Alba Iulia în perioada 2017-2019 evidenţiază o creştere a volumului de activitate la secţia I civilă şi secţia a II-a civilă, în timp ce la secţia penală şi secţia contencios administrativ se observă o scădere a numărului de dosare ce s-au aflat pe rol în anul 2019 faţă de anul anterior.

Secție An Stoc Intrate Total Soluţionate Nesoluţionate
Secția penală 2017 368 2.160 2.528 2.157 371
2018 379 1.794 2.173 1.837 336
2019 339 1.659 1.998 1.753 245
Secția I civilă 2017 638 1.831 2.469 1.924 545
2018 548 2.431 2.979 1.801 1.178
2019 1.184 2.959 4.143 2.820 1.323
Secția a II-a civilă 2017 253 840 1.093 871 222
2018 224 1.037 1.261 750 511
2019 514 1.151 1.665 1.055 610
Secția de contencios administrativ și fiscal 2017 1.084 7.970 9.054 5.497 3.557
2018 3.579 2.381 5.960 5.115 845
2019 848 1.705 2.553 1.775 778
TOTAL 2017 2.343 12.801 15.144 10.449 4.695
2018 4730 7.643 12373 9.503 2.870
2019 2.885 7.474 10.359 7.403 2.956

La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată variații diferite ale numărului de cauze înregistrate în anul 2019 după materii. 

Astfel, la Tribunalul Alba cauzele  nou intrate la  Secția civilă au scăzut în anul 2019, față de 2018, cu  61, în procente -2,15%. În cadrul Secției de contencios  administrativ, fiscal și de insolvență numărul cauzelor nou intrate  a crescut de la 2.304 în anul 2018, la 2.498. La Secţia penală s-au înregistrat cu 11 cauze mai mult ca în anul precedent.

La Tribunalul Hunedoara a scăzut numărul cauzelor nou intrate în materia Contencios administrativ şi fiscal, de la 2.070 în anul 2018, la 1.771 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere  de -14,44%, în materia Civil de la 1.280 la 1.141 (-10,85%), Penal cu 55 de cauze , în materia Litigii de muncă de la 1.075 cauze la 537 (-50,04%), în materia Asigurări sociale, de la 1.062 cauze  în anul 2018, la 569 în anul 2019. În celelalte materii, numărul cauzelor înregistrate în anul 2019 a crescut astfel: în materia Litigii cu profesionişti de la 1.033 în anul 2018 la 1.471 în anul 2019 (+42,40%), în materia Minori si familie de la 491  în anul 2018 la 512 în anul 2019 (+4,27%) respectiv în materia Faliment de la 466 cauze la 481 cauze.

Numărul cauzelor nou intrate  la nivelul Tribunalului Sibiu a crescut  în anul 2019 faţă de 2018 cu 101 , ceea ce reprezintă o creștere  de +1,54 %. În materia contenciosului administrativ şi fiscal scăderea a fost minoră respectiv cu 12  dosare. În materie penală, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 41, de la 823 în anul 2017, la 864 în anul 2018, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de +4,98%. În materia litigii cu profesionişti numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2019 faţă de anul anterior cu 38 de cauze (+4,07), iar în faliment numărul cauzelor nou intrate a scăzut cu 39 de cauze (-8,59). Constatăm că  tendinţa a fost de creștere a numărului de dosare nou intrate la materiile din cadrul Secţiei I civilă (minori si familie +7,03%, litigii de muncă +18,12%, asigurări sociale +42,13%). Numai în materia civilă numărul dosarelor a avut o scădere de -4,79%, de la 1.210 în anul 2018 la 1.152 în anul 2019.

Numărul total al cauzelor nou intrate la judecătorii a crescut  în anul 2019 faţă de anul 2018  în materia civilă și a scăzut în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut  cu un procent de +4,41%, de la 70.461 la 73.570, iar în materie penală a scăzut de la 17.354 cauze în anul 2018,  la 16.122 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu -7,09%.

  • Încărcătura pe judecător si pe schema

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2019. 

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Pentru calcularea indicatorului statistic referitor la încărcătura de cauze/judecător în cazul curţilor de apel, trebuie  ţinut cont de împrejurarea că aceste instanţe judecă atât în fond, cât şi în apel şi recurs, cu consecinţa multiplicării numărului dosarelor în raport de numărul membrilor completelor de judecată.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia  a fost de 50 şi media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 46.

Încărcătura la curţile de apel:

Instanţă Încărcătura pe schema 2019 Încărcătura pe judecător 2019 Încărcătura pe schema 2018 Încărcătura pe judecător 2018
Curtea de Apel ALBA IULIA 480 551 602 654
Curtea de Apel BACAU 438 512 555 655
Curtea de Apel BRASOV 395 418 457 465
Curtea de Apel BUCURESTI 634 662 580 644
Curtea de Apel CLUJ 416 480 522 608
Curtea de Apel CONSTANTA 615 702 561 642
Curtea de Apel CRAIOVA 396 454 423 458
Curtea de Apel GALATI 414 472 456 505
Curtea de Apel IASI 503 541 531 618
Curtea de Apel ORADEA 361 379 585 639
Curtea de Apel PITESTI 747 906 714 852
Curtea de Apel PLOIESTI 489 562 569 651
Curtea de Apel SUCEAVA 386 439 504 536
Curtea de Apel TÂRGU MURES 328 350 440 493
Curtea de Apel TIMISOARA 427 467 404 441
Incărcătura medie  491 544 525 587

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2019 pe locul 6 din punct de vedere al încărcăturii pe schemă, cu 480 cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 491 şi pe locul 5 la încărcătura pe judecător, cu 551 cauze/judecător, față de media pe țară de 544 dosare.

Se constată că încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Alba a crescut  în anul 2019 față de anul 2018 de la 456 dosare în anul 2018, la 503 dosare în anul 2019, la Tribunalul Hunedoara  încărcătura pe judecător a  scăzut  în anul 2019, comparativ cu anul 2018, de la 646 dosare la 576 dosare în timp ce la Tribunalul Sibiu se evidențiază o ușoară creștere de  la 540 dosare în 2018 la 553 cauze în anul următor. 

La judecătoriile din raza Curţii de apel încărcătura  pe schemă în anul 2019 a fost mai mare decât media pe ţară, de 883 dosare, la opt dintre judecătorii, iar încărcătura pe judecător  în anul 2019 a fost mai mare decât media pe ţară, de 1.159 dosare, la șapte dintre judecătorii.

  • Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă

Anul 2018 a fost al cincilea an în care s-a evaluat activitatea instanţelor şi prin aplicarea  indicatorilor de eficienţă ai activităţii instanţelor, aprobaţi prin Hotărârea nr.1305/9.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturi. Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.  

Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional şi redactările peste termenul legal.

Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.

Analiza centralizata a indicatorilor de eficienţă relevă încadrarea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2019 la gradul Eficient 

Este de subliniat faptul că, în urma centralizării indicatorilor de eficienţă, în circumscripția Curții de Apel Alba Iulia, se observă că cele trei tribunale alături de Curtea de Apel Alba Iulia și un număr de 10 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență Eficient, Judecătoria Agnita, Judecătoria Brad, Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Mediaș  s-au încadrat în gradul Foarte eficient”,  iar Judecătoria Orăștie și Sebeș au gradul  de eficiență „Satisfăcător. 

În urma întocmirii acestei analize, se constata că, dincolo de unele excepţii relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia şi rezultatele obţinute de acestea în anul 2018 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficienţelor constatate.

  • Resursele umane 

Pentru înfăptuirea justiţiei în folosul celor aproximativ 1.130.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform datelor din ultimul recensământ oficial publicat, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2019: 255 de judecători, 560 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex, 12 asistenţi judiciari, 41 de funcţionari publici şi 25 de angajaţi din categoria personalului contractual. Din totalul celor 938 de posturi existente în statul de funcţii, 45 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut, dintre care cele mai multe, 35 de posturi de judecători, respectiv 8 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex precum și 2 posturi de personal contractual.

La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2019,  la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia  a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de  soluțiile adoptate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor și de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Instanțele la care posturile de judecător erau ocupate în totalitate la sfârșitul anului sunt Judecătoria Alba Iulia, Judecătoria Sibiu,  Judecătoria Agnita, Judecătoria Avrig, Judecătoria Sălişte şi Judecătoria Brad.

Pe de altă parte, la instanțele cu volum mare de activitate au existat în continuare posturi vacante de judecător (Judecătoria Petroșani, Judecătoria Deva, Judecătoria Mediaş şi Tribunalul Sibiu). 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate,  se remarcă faptul că la sfârșitul anului s-au ocupat 8 posturi vacante prin repartizarea absolvenţilor de la Şcoala Naţională de Grefieri .

Și în anul 2019, conform atribuțiilor conferite de Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, conducerea Curţii de  Apel Alba Iulia a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul Curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia, a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi, împreună cu conducerile acestora, a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametrii normali, în special prin delegarea unor judecători și grefieri de la instanțele mai puțin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat și cu schemă incompletă.

  • Situaţia infrastructurii în anul 2019

Curtea de Apel Alba Iulia își are sediul în clădirea monument istoric din centrul orașului Alba Iulia care, deși edificată în urmă cu peste 100 de ani cu destinația ”Palat al Justiției” are o istorie sinuoasă și a fost de-a lungul timpului disputată de diverse instituții locale. După ce în anul 2010 clădirea a revenit în patrimoniul Justiției, în anul 2018, Palatul Justiției a fost trecut în administrarea exclusivă a Curții de Apel Alba Iulia. După acest moment important echipa managerială a Curții de Apel Alba Iulia a demarat un amplu și ambițios proiect de renovare, reorganizare și refuncționalizare a spațiului existent.

În anul 2019 s-a reușit demararea lucrărilor de renovare urgente constând în reparații în zona turnului de pe faţada principală a clădirii și a acoperişului, atribuite prin  procedura de achiziții publice și aflate în prezent aproape de finalizare. De asemenea, au continuat lucrările de modernizare cu prioritate a spațiilor publice, fiind terminate holurile de acces și toaletele de la etajul al II-lea dar și Arhiva principală unde, prin reorganizarea şi eficientizarea mobilierului dedicat stocării dosarelor s-a obţinut spaţiu suplimentar atât pentru circuitul, cât şi pentru studiul dosarelor. 

Pe măsura eliberării spaţiului de către instituţiile cu care împarte în prezent folosinţa imobilului, Curtea de Apel Alba Iulia intenţionează să reorganizeze întreg spaţiul existent, care la acest moment este evident insuficient şi impropriu utilizării corespunzătoare, astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat al justiţiei, în care sălile de judecată construite cu această destinaţie şi celelalte compartimente destinate publicului să fie uşor accesibile iar personalul instanţei să beneficieze de spaţiul necesar desfăşurării activităţii în condiţii optime.

Clădirile unde îşi desfăşoară în prezent activitatea cele trei tribunale din raza Curţii de Apel Alba Iulia, alături de judecătoriile din municipiile reşedinţă de judeţ nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi fizic, necesitând intervenţii majore pentru desfăşurarea actului de justiţie în condiţii optime. 

Clădirea în care îşi desfăşoară în prezent activitatea Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia oferă spaţiu insuficient pentru activitatea celor două instanţe iar în condiţiile în care nu este posibilă o extindere a imobilului s-au demarat încă din anul 2014 procedurile pentru construirea unui sediu nou pentru tribunal, judecătoria urmând să rămână în vechiul spaţiu. În anul 2019 s-au înregistrat progrese în acest sens: în luna iulie 2019, cu Avizul nr.8/04.07.2019, Consiliul Tehnico-economic al Ministerului Justiției a avizat favorabil Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru sediul nou al Tribunalului Alba. Cu adresa nr.58056/16.09.2019 Ministerul Justiției a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentația necesară demarării procedurii de licitație pentru proiectarea și execuția sediului  nou al Tribunalului Alba.

La Tribunalul Sibiu unde, lucrările de consolidare, renovare şi modernizare începute la sediul principal în 2011 sunt încă departe de finalizare iar pentru spațiul unde își desfășura activitatea provizoriu a expirat perioada pentru care a fost primit în administrare, Ministerul Justiţiei a aprobat închirierea unui imobil pentru o perioadă de 5 ani. În cursul anului 2019, Tribunalul Sibiu a desfăşurat trei proceduri de licitaţie, ultima procedură finalizându-se cu încheierea, în data de 28.10.2019, a contractului de închiriere a clădirii situate în Sibiu, str. Ocnei, nr. 33.

În prezent în această clădire se realizează lucrări de compartimentare şi amenajare impuse prin caietul de sarcini, care a stat la baza licitaţiei de închiriere. Chiria lunară adjudecată este de 321.750 lei fără TVA, încadrându-se în valoarea estimată aprobată de Ministerul Justiţiei.

La clădirea monument istoric ce deserveşte Tribunalului Hunedoara şi Judecătoria Deva sunt necesare de urgenţă lucrări ample de reparaţii şi modernizare care nu pot fi efectuate decât cu mutarea activităţii de judecată în alt sediu provizoriu dar care  nu a fost încă identificat. 

In anul 2019 Compania Naţională de Investiţii a iniţiat procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului de proiectare si execuţie a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare la sediul  Tribunalului Hunedoara şi Judecătoriei Deva. Cu adresa nr. 648/15.01.2020 C.N.I. comunică rezultatul proceduri de achiziţie, declarând câştigătoare „ASOCIEREA ACOMIN S.A – lider, AMAHOUSE S.R.L – asociat, LAVINIA UNGAR DESIGN S.R.L.”, având ca obiect „Proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie Reparaţii capitale şi modernizare sediu Tribunal Hunedoara şi Judecătoria Deva”. In cursul anului 2020 se preconizează începerea lucrărilor.

În concluzie, în ceea ce privește starea sediilor instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia, dintr-un număr de 17 sedii de instanţe, 6 sedii sunt într-o stare tehnică foarte bună și nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcționează: Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Săliște, Judecătoria Mediaș, Judecătoria Hunedoara și Judecătoria Avrig.

Alte sedii de instanțe sunt însă într-o stare tehnică dificilă, cu mari deficiențe de funcționare la parametrii tehnico-fizici adecvați, respectiv Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu.

  • Aplicațiile informatice: Dosar Electronic și Transmitere document securizat

Justiţia ca şi serviciu public are îndatorirea de a se adapta şi moderniza permanent concomitent cu evoluţia şi progresul general al societăţii, din respect pentru beneficiarii actului de judecată, justiţiabili sau profesionişti, deopotrivă. Conştientă de efortul ce îl implică pentru personalul instanţelor dar şi de faptul că introducerea aplicațiilor informatice dedicate nu este atât o facilitate cerută de avocaţi şi petenţi, cât şi o etapă inevitabilă în progresul sistemului judiciar, echipa managerială a Curţii de Apel Alba Iulia a decis că este momentul ca şi la Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia teritorială să fie implementate noile aplicaţii Dosar Electronic şi Transmitere Document securizat dezvoltate şi testate deja cu succes de colegii de la Tribunalul Arad, care au fost de acord să ne împărtăşească experienţa lor şi să ne asigure sprijinul tehnic necesar. De asemenea, tot în anul 2019 s-a decis înlocuirea din anul următor a tuturor registrelor de hârtie cu registre electronice dedicate.

 Începând cu 01.06.2019 debutează scanarea tuturor documentelor din dosarele aflate pe rolul Curții de Apel Alba Iulia și celorlalte 19 instanțe din circumscripția teritorială iar din 15.07.2019 este funcțională aplicația Dosar electronic care permite vizualizarea sau descărcarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente din dosar depuse la instanţă după data de 01.06.2019. Accesarea aplicaţiei se face în mod facil, prin intermediul noilor portaluri ale Curții de Apel Alba Iulia și tribunalelor realizate în acest sens iar pentru autentificare este suficientă indicarea prealabilă de către părțile din dosar sau reprezentanții lor legali a adresei de e-mail şi a telefonului mobil, precum şi transmiterea unei cereri de acces la dosarul electronic. 

Un avantaj important al acestui tip de aplicație este tocmai că accesul la datele din dosarul electronic este personalizat prin intermediul adresei de e-mail şi telefonul utilizatorului iar la fiecare solicitare de acces se emite un cod unic fiind astfel reduse considerabil riscurile de acces fraudulos. Promovată la nivel local prin toate mijloacele de comunicare disponibile, aplicația Dosar electronic a crescut în fiecare lună ca număr de utilizatori și accesări. La sfârșitul anului, după 6 luni de la lansarea aplicației sunt evidențiate un număr de 543 de solicitări de acces la dosarul electronic al Curții de Apel Alba Iulia, respectiv 5267 de acorduri la nivelul tuturor instanțelor din raza teritorială, în timp ce 16.185 este numărul total al accesărilor aplicației Dosar electronic în anul 2019.

Din 01.12.2019, la toate instanţele din circumscripţia teritorială este utilizată aplicaţia „TDS” (Transmitere Document Securizat) ce facilitează citarea şi comunicarea actelor de procedură exclusiv către persoanele care şi-au exprimat acordul pentru transmiterea documentelor în format electronic. Astfel, după ce datele pentru comunicare (e-mail şi telefon) au fost introduse în sistemul ECRIS, când se emit citaţiile sau alte comunicări procedurale acestea se transmit imediat pe adresa de e-mail a părţii sau avocatului, fiind eliminat complet timpul necesar cu corespondenţa poştală. Prin deschiderea și vizualizarea comunicării se confirmă primirea ei şi astfel procedura se consideră împlinită. Dacă din diverse motive, destinatarul nu are acces la e-mail sau pur şi simplu nu deschide comunicarea în termen de 3 zile, grefierul observând lipsa confirmării va realiza comunicarea pentru aceste persoane prin metoda tradiţională şi astfel nu există nici un risc de afectare a drepturilor procesuale ale acestora. În decurs de o lună de la implementarea aplicației au fost realizate prin intermediul TDS 1111 comunicări dintre care 706 au fost deja confirmate, 405 fiind neconfirmate.

Implementarea aplicațiilor Dosar electronic și TDS contribuie efectiv la celeritatea judecării cauzelor, economie de timp pentru părţile din proces şi implicit pentru personalul de la arhiva instanţelor sau grefieri de ședință concomitent cu reducerea timpului de lucru alocat emiterii citaţiilor şi a actelor de procedură şi, nu în ultimul rând, poate determina scăderea consumului de hârtie şi toner aferent eliberării de copii după actele din dosar sau emiterii citaţiilor şi actelor de procedură în format de hârtie și implicit o reducere semnificativă a cheltuielilor instanțelor în principal cu corespondența, hârtia și tonerul.

  • Concluzii

Anul 2019 pentru Curtea de Apel Alba Iulia nu a fost un an obişnuit, a fost anul provocărilor, al unor provocări manageriale şi organizatorice inedite, asumate si puse in practica prin efortul susţinut al tuturor colegilor de la instanţele din circumscripţia teritoriala: în primul rând, implementarea aplicaţiilor moderne Dosarul electronic si Transmitere Documente Securizat la toate instanţele, împreună cu noi portaluri de informare dedicate, dar şi pagina de WhatsApp pentru mass-media sau pagina de Facebook pentru utilizatorii de reţele sociale, care să poziţioneze cu adevărat justiţia noastră în secolul XI; îmbunătăţirea imaginii instanţelor şi a Justiţiei prin organizarea de evenimente de impact pentru opinia publică, sărbătorirea Zilei Justiţiei cu invitarea întregului personalul de la cele 20 de instanţe arondate, realizarea unei sigle proprii în contextul unei noi strategii de îmbunătăţire a identităţii vizuale, dinamizarea  lucrărilor de renovare a sediului Curții de Apel Alba Iulia pentru a redeveni Palat al Justiției, cu toate facilităţile unei justiţii moderne, în beneficiul direct al cetăţeanului. O provocare în sine a fost şi abordarea acestor proiecte ambiţioase cu aproximativ aceleaşi resurse umane si materiale de până acum dar şi cu menţinerea activităţii de judecată la aceleaşi standarde de calitate şi performanţă. Cifrele statistice și celelalte date din Raportul de activitate pe anul 2019 confirmă că, în mare măsură, ne-am îndeplinit principalele obiective propuse pentru anul anterior, dar ne oferă și indicii utile pentru îmbunătățirea în continuare a activității în anul curent.  

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile