Ședințe de lucru, organizate de Instituția Prefectului și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, împreună cu reprezentanți ai UAT-urilor

În cursul zilei de luni, 24 iulie 2023, au fost organizate de către Instituția Prefectului Județului Alba în parteneriat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba și reprezentați ai comunelor Bucium, Mogoș, Ponor, Râmeț și Livezile o serie de ședințe de lucru care au vizat, în principal, modificările legislative aduse de  Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii  fondului funciar nr. 18/1991, modificări inițiate de către deputatul  Florin Roman,  precum și ultimele modificări aduse Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea  Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  prin Ordinul nr. 1255/2023 care va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2023.

La ședințele de lucru care au avut loc la sediul fiecărei primării, au luat parte Prefectul județului Alba, domnul Nicolae ALBU,  Directorul O.C.P.I. Alba, doamna Cornelia Țăran-Baba, Șeful serviciului juridic din cadrul Instituției Prefectului – județul Alba, domnul Ovidiu Cazacu, primarii, viceprimarii și secretarii generali ai comunelor Bucium, Mogoș, Ponor, Râmeț și Livezile,  precum și reprezentanți de la registrul agricol și compartimentele de cadastru-fond-funciar din cadrul fiecărei primării.

Subiectele puse în discuție s-au axat pe modificările legislative aduse de  Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii  fondului funciar nr. 18/1991. S-a subliniat faptul că, potrivit dispozițiilor Art. II din legea menționată anterior, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv data de  19 mai 2023, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate , în conformitate cu dispozițiile  Art. 27 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, la cerere,  personal sau prin poştă  (cu confirmare de primire), emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul. La cerere se vor putea anexa ulterior documentele justificative și documentația tehnică aferentă.

La ședințele de lucru de luni, au fost prezenți și cetățenii cărora li se adresează Legea nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii  fondului funciar nr. 18/1991 și care sunt beneficiarii direcți ai efectelor acesteia, cetățeni care au fost interesați  în rezolvarea unor probleme personale legate de terenurile pe care le dețin, solicitând lămuriri în privința demersurilor legale pe care trebuie să le urmeze, în scopul dobândirii dreptului de proprietate asupra acestor terenuri.

Totodată, prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a reamintit celor prezenți faptul că, prin Hotărârea nr. 177/2023, s-a modificat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi modului de lucru al acesteia cu  comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei județene nr. 147/2018. În esență, s-a modificat procedura de lucru a comisiilor de fond funciar în activitatea de soluționare a cererilor de emitere a titlurilor de proprietate pentru terenuri, formulate în temeiul prevederilor art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acest articol a fost modificat prin Legea nr. 123/2023. Au fost, de asemenea, aduse o serie de modificări  la tipizatele, cererile și memoriile tehnice ce trebuie întocmite.

În urma discuțiilor purtate cu cei prezenți la sediul primăriilor amintite, s-a demonstrat că există un interes crescut pentru organizarea unor astfel de ședințe de lucru și în viitor, fiind  evidențiate problemele concrete cu care se confruntă primarii la nivel de U.A.T și măsurile ce se impun a fi luate pe viitor pentru a veni în sprijinul lor.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile