Registrul electronic al zilierilor poate fi accesat cu parolă și nume de utilizator

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, anunță beneficiarii care utilizează zilieri în condițiile Legii nr.52/2020, modificată, că prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.1140/23.07.2020, a fost aprobată Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă  a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Ordinul a intrat în vigoare la data de 25.07.2020, dată de la care evidența zilierilor se conduce exclusiv pe baza registrului electronic al zilierilor

Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă.

Conform art. 2 din Ordinul nr. 1140/2020, este necesar ca fiecare beneficiar de lucrări care utilizează zilieri și care are sediul social în județul Alba, să obțină de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, numele de utilizator și parola pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului electronic al zilierilor.

În acest sens, solicităm beneficiarilor să transmită cererile pentru obținerea numelui de utilizator și parolă;  atașăm modelul cererii.

Cererile semnate de reprezentatul legal/împuternicitul unității, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] și vor fi însoțite de următoarele documente:

-împuterncirea semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicita nume utilizator și parolă este alta decât reprezentantul legal al unității;

-copie certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului/certificat de înregistrare fiscală;

-copie după actul constitutiv al beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate prevăzute la art.13 alin.1 din Legea nr.52/2011 (acest document este cerut numai pentru beneficiarii care nu sunt înregistrați în Registrul Comerțului)

-copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului care semnează cererea;

-declariatie pe propria răspundere prevăzută în Anexa nr.2 din Ordinul nr.1140/2020, în cazul în care cererea și documentele anexate acesteia se transmit prin  e-mail- atașăm modelul declarație.

Informații privind aplicația informatică cu ajutorul căreia se conduce registrul electronic al zilierilor, inclusiv manualul de utilizare se găsesc pe site-ul Inspecției Muncii:www. inspecțiamuncii.ro/registrul- electronic-de –evidenta-a zilierilor.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

1 Comment
cele mai vechi
cele mai noi cele mai votate
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile
asdasd
asdasd
30 iulie 2020 10:49

In urma studierii manualului am constatat ca aplicatia este o mizerie. Alti bani publici bine investiti.