Proiectul de lege privind Statutul grefierilor a fost adoptat de Guvern

Executivul a adoptat în ședința de astăzi, 22 februarie 2023, Proiectul de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

 

Proiectul de lege este aliniat, sub aspectul pensiilor, la legislația în vigoare și proiectul de lege privind pensiile inițiat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), aprobat de Guvern și aflat în dezbaterea Parlamentului. Proiectul legii privind statutul grefierilor nu aduce nimic în plus în materia pensiilor, față de legislația în vigoare și proiectul privind reforma pensiilor inițiată de MMSS.

Proiectul Ministerului Justiției are ca obiective principale consolidarea unui sistem de justiție eficient, asigurarea unei resurse umane bine pregătite, precum și asigurarea unui cadru legislativ adecvat pentru personalul auxiliar de specialitate, în conformitate cu creşterea substanțială a atribuțiilor și responsabilităților acestei categorii profesionale.

Concret, proiectul reglementează, în principal, reorganizarea personalului care funcționează în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, propune o nouă clasificare a categoriilor profesionale și clarifică modului de recrutare și gestionare a carierei categoriei profesionale a grefierilor.

Totodată, în urma unor afirmații distorsionate apărute în mass-media, MJ dorește să clarifice următoarele aspecte:

1.Ministerul Justiției nu introduce niciun fel de pensii speciale în proiect, pensia de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete a fost acordată prin Legea nr. 567/2004 în perioada de preaderare a României la UE în conformitate cu disp. art. 53 din Constituție.

2.MMSS a avizat proiectul de Lege fără observaţii cu privire la pensiile de serviciu.

3.Referitor la susţinerile în sensul că, potrivit proiectului de Lege promovat de Ministerul Justiţiei, se creează noi categorii de personal care beneficiază de pensii de serviciu, precizăm că nu este vorba de crearea de noi categorii, ci de reorganizarea etajată a profesiei de grefier și a celei de expert criminalist, existente deja și reglementate prin Legea nr.567/2004, după cum urmează:

-funcţiile de grefier documentarist, grefier statistician, grefier arhivar şi grefier registrator se desfiinţează şi se transformă în funcţii de grefier;

-funcţiile de grefier se transformă în funcţii de grefier de şedinţă, respectiv grefier principal, în funcţie de necesităţi;

-grefierii judiciari sunt numiţi din rândul grefierilor de şedinţă, al grefierilor principali şi al grefierilor cu studii superioare, cu condiţia ca aceştia să fi promovat concursul organizat potrivit noii legi;

-specialiştii criminalişti din cadrul parchetelor sunt recrutaţi din rândul tehnicienilor criminalişti din cadrul parchetelor. Transmite Ministerul Justiției.

4.Având în vedere cele expuse mai sus, se observă faptul că proiectul de act normativ menţionat nu creează categorii noi de pensii de serviciu sau noi beneficiari ai acestui drept.
5.Referitor la afirmaţia că vârsta de pensionare scade pentru grefieri, precizăm că citirea proiectului şi a legii în vigoare ar demonstra că proiectul nu face nicio modificare faţă de vârsta de pensionare din legea în vigoare.

6.Referitor la cuantumul pensiei de serviciu pentru grefieri, preluând soluţiile aprobate deja de Guvern, la propunerea MMSS, proiectul vizează, printre altele, faptul că baza de calcul a pensiilor de serviciu a fost redusă substanțial, de la 80% la 65% din media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

În urma aprobării de către Guvern, proiectul va fi înaintat Parlamentului României pentru dezbatere și adoptare.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile