În perioada 15-16 iunie 2023, la Alba Iulia va avea loc Conferința Națională „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVII-a.

Lucrările Conferinței care se vor desfășura la Palatul Apor, în sala Senatului, vor fi împărțite pe trei secțiuni: „515 ani de la tipărirea primei cărți în spațiul românesc”, „Digitalia – perspectivele valorificării moștenirii culturale. Provocări și realizări în procesul de digitizare a cărții în spațiul românesc și European” și „Cărți, biblioteci și bibliotecari în Europa (sec. XV-XIX). 225 de ani de la moartea episcopului Ignác Batthyány”.

Cu această ocazie vor participa specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate precum: Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Institutul de Istorie din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, Universitatea „Eötvös Loránd” Budapesta, Universitatea Catolică „Eszterházi Károly” Eger, Universitatea din Szeged, Universitatea „Comenius” Bratislava, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Országos Széchényi Könyvtár, Budapesta, Biblioteca Ráday, Budapesta, Biblioteca Academiei Române, București, Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Sfântului Sinod, București, Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, filiala Bibliotecii Naționale a României, Biblioteca Teleki Tg. Mureș, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Mănăstirea Bistrița Olteană, Vâlcea, Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

JOI, 15 iunie 2023

Orele 1000 – 1030 Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor

DESCHIDEREA CONFERINȚEI – Palatul Apor, Sala Senatului

Orele 1030 – 1130  Prezentare de carte 

Cornel Tatai-Baltă, Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830), ed. a II-a, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2023, prezintă Ioana Rustoiu

Apulum – series Historia & Patrimonium LX/2023. Supplementum, prezintă Ana-Maria Roman-Negoi

Nagy Levente, Reforma la români. Un fenomen de transfer cultural în secolele XVI-XVII, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2021, prezintă Ana Dumitran

Vision de Varnava. Înțăleptului Varnava minunată arătare a vederii lui cu pildă tuturor, edition et étude de Dana Shishmanian, Museikon Studies 2, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2023, prezintă Nagy Levente

Ora 1200 Vernisajul expoziției temporare Începuturi. Tiparul în Țările Române în secolul al XVI-lea – Museikon

Orele 1430 – 1615 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

(Sala Senatului, Sala Birou Senat)

Orele 1630 – 1830 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

(Sala Senatului, Sala Birou Senat)

VINERI, 16 iunie 2023 

Sala Senatului, Sala Birou Senat

Orele: 0930 – 1145 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

JOI, 15 iunie 2023

Desfăşurarea conferinţei: 1430 – 1830 – Palatul Apor, Sala Senatului

Secțiunile 515 ani de la tipărirea primei cărți în spațiul românesc / 515 Years Since the First Book Was Printed in Romania și Digitalia – perspectivele valorificării moștenirii culturale. Provocări și realizări în procesul de digitizare a cărții în spațiul românesc și european / Digitalia – Perspectives of Cultural Heritage Valorisation. Challenges and Achievements in the Process of Book Digitization in the Romanian and European Space

Moderatori/Chair: Arhim. Policarp Chițulescu

1430 – 1445

Dana Shishmanian – Cercetător independent, Franța / Independent researcher, France

Ioan of Vintz – Un Unknown Poet / Ioan din Vintz – un poet necunoscut

1445 – 1500

Cristian Nicolae Matei – Cercetător independent, Alba Iulia / Independent researcher, Alba Iulia

Evoluția ritului liturgic din secolul al XVI-lea; cât a evoluat practica liturgică menționată în Liturghierul lui Macarie comparativ cu Liturghierul de la București / Evolution of the Liturgical Rite in the 16th Century; How the Liturgical Practice Mentioned in the Hieratikon of Macarie Evolved Compared to the Hieratikon of Bucharest

1500 – 1515

Mihail Qaramah – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Contribuții la istoria ritului bizantino-slav al românilor: Liturghierul de la Mănăstirea Dealu (1646) / Contributions to the history of the Byzantine-Slavic rite of the Romanians: The Leitourgikon from Dealu Monastery (1646)

1515 – 1530

Földvári Sándor – Cercetător independent, Ungaria / Independent researcher, Hungary / REEEC SRL awarded non-residential fellow

The Confessionalization as Represented by the Didactic Gospels in Romania and the Polish-Lithuanian Commonwealth / Confesionalizarea reprezentată de evangheliile didactice în România și comunitatea polono-lituaniană

1530 – 1545

Alin-Mihai Gherman – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Noul Testament de la Bălgrad. Etapele redactării / The New Testament of Bălgrad. Stages of Elaboration

1545 – 1600

Niculina Iacob – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava / Ștefan cel Mare University of Suceava

„Șuma capetelor” – un exercițiu obișnuit în traducerile biblice din Transilvania, începând cu Noul Testament de la Bălgrad (1648) / „Șuma capetelor” (”The Summary of the Chapters”) – a Practice in the Biblical Translations in Transylvania, Starting with the New Testament of Bălgrad (1648)

1600 – 1615

Nagy Levente – Universitatea „Eötvös Loránd” Budapesta, Ungaria / Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary

The New Testament of Bălgrad and the Forgotten Catechism of Gheorghe Brancovici (1690) / Noul Testament de la Bălgrad și Catehismul uitat al lui Gheorghe Brancovici (1690)

1630 – 1645

Erich Agnes – Universitatea „Valahia” Târgoviște / Valahia University Târgoviște

Semnificația momentului Macarie în evoluția activității tipografice în spațiul românesc / Significance of the Macarie Moment in the Evolution of Printing Activity in the Romanian Area

1645 – 1700

Laura Lazăr Zăvăleanu – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca / Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

Embleme spațio-temporale semnificative în predosloviile cărților românești vechi / Significant Spatiotemporal Emblems in the Predoslovii of Ancient Romanian Books 

1700 – 1715

Cristina-Ioana Dima – Universitatea București / University of Bucharest

Cartea de rugăciuni a lui Dosoftei / Dosoftei’s Book of Prayers

1715 – 1730

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă – Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca / Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / Romanian Academy Library, Cluj-Napoca Branch / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Primele ilustrații ale unui calendar românesc (Iași, 1785, tipograf: Mihail Strilbițchi) / The First Illustrations of a Romanian Calendar (Iași, 1785, Printer: Mihail Strilbițchi)

1730 – 1745

Arhim. Policarp Chițulescu – Biblioteca Sfântului Sinod, București / Library of the Holy Synod, Bucharest

Date noi privind activitatea tipografului Duca Sotiriovici din Thassos / New Data on the Activity of the Printer Duca Sotiriovici from Thassos 

1745 – 1800

Cristina Roiu – Biblioteca Academiei Române, București / Romanian Academy Library, Bucharest

Cercetând arhivele digitale: femei în Evul Mediu și Renaștere – educație, cultură și influență în societate / Searching Digital Archives: Women in the Middle Ages and Renaissance – Education, Culture and Influence in Society

1800 – 1815

Elisaveta Drăghici – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați / Dunărea de Jos University Galați

Biblioteca digitală, resursă pentru cercetarea academică studențească / Digital Library, a Resource for Student Academic Research

1815 – 1830

Ana-Maria Roman-Negoi – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Biblioteca Digitală a României – realizări / Digital Library of Romania – achievements

JOI, 15 iunie 2023

Desfăşurarea conferinţei: 1430 – 1815 – Palatul Apor, Sala Birou Senat

Secțiunea Cărți, biblioteci și bibliotecari în Europa (sec. XV-XIX). 225 de ani de la moartea episcopului Ignác Batthyány / Books, Libraries and Librarians in Europe (15th-19th Centuries). 225 Years Since the Death of Bishop Ignác Batthyány

Moderator / Chair: Eva Mârza

1430 – 1445

Korondi Ágnes – Országos Széchényi Könyvtár / National Széchényi Library

Devotions of a Renaissance Bishop: The Prayer Texts in John Thurzó’s Orationale / Devoțiunile unui episcop renascentist: Textele de rugăciune din Orationale de John Thurzó

1445 – 1500

Carmen Oanea – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca / Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

De la Strasbourg în Transilvania. Dovezi privind circulația cărților pe piețele periferice / From Strasbourg to Transylvania. Evidence of Book Circulation across Peripheral Markets

1500 – 1515

Angela Škovierová, Oľga Vaneková – Universitatea „Comenius” Bratislava / Comenius University Bratislava

Ignác Batthyány and his Panegyric Dedicated to St. Ignatius of Loyola / Ignác Batthyány și panegiricul său dedicat Sfântului Ignațiu de Loyola

1515 – 1530

Hursán Szabolcs – Universitatea Catolică „Eszterházi Károly” Eger, Ungaria / Eszterházi Károly Catholic University Eger, Hungary

Batthyány Libraries in the XVIIIth Century Hungary / Bibliotecile Batthyány în Ungaria secolului al XVIII-lea

1530 – 1545

Doina Hendre Biro – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Centrul CODEX / Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca – CODEX Centre

Batthyány Ignác și activitatea tipografiei episcopale la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Aport material, contribuții științifice și culturale / Batthyány Ignác and the Activity of the Episcopal Printing House at the End of the 18th century. Material Input, Scientific and Cultural Contributions

1545 – 1600

Cristian Mladin – Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, filiala Bibliotecii Naționale a României / Batthyaneum Library Alba Iulia, branch of the National Library of Romania

Mózes Keserű: manuscrisele ultimului astronom important al Institutului Batthyanian / Mózes Keserű: Manuscripts of the Last Important Astronomer of the Batthyanian Institute

1600 – 1615

Andreea Mârza – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca / Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

Lectori şi lecturi la Biblioteca Batthyaneum de la Alba Iulia pe parcursul secolului al XIX-lea / Readers and Readings at the Batthyaneum Library in Alba Iulia during the 19th Century

1630 – 1645

Silviu Sana – Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor / Gheorghe Șincai Bihor County Library

Completări la istoria incunabulelor din Oradea. Trei incunabule în colecțiile Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor / Additions to the History of the Incunabula in Oradea. Three Incunabla in the Collections of the “Gheorghe Şincai” Bihor County Library

1645 – 1700

Olimpia Mitric – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava / Ștefan cel Mare University of Suceava

„Slovacica” în biblioteci ieșene (1687-1800) / „Slovacica” in Libraries in Iași (1687-1800)

1700 – 1715

Anda-Lucia Spânu – Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu / Romanian Academy, Institute of Social Sciences and Humanities Sibiu

Carte veche și vederi urbane în Biblioteca Națională Emanuele III din Napoli / Old Books and Urban Views in the National Library Emanuele III in Naples

1715 – 1730

Georgeta Deju – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva / Museum of Dacian and Roman Civilisation Deva

Biblioteca franciscanilor din Hunedoara: cărți și cititori / The Library of the Franciscans from Hunedoara: Books and Readers

1730 – 1745

Silviu-Constantin Nedelcu – Biblioteca Academiei Române, București / Romanian Academy Library, Bucharest

Preocupările lui Ioan Bianu pentru găsirea unui nou local al Bibliotecii Academiei Române între anii 1909-1915 / Ioan Bianu’s Concerns for Finding a New Location for the Romanian Academy Library between 1909-1915

1745 – 1800

Andreea Badea – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București / Carol I Central University Library Bucharest

Manuscrisele lui Alexandru Rosetti în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” / Alexandru Rosetti Manuscripts in the Collections of the Central University Library “Carol I”

1800 – 1815

Oana Mădălina Popescu – Biblioteca Academiei Române, București / Romanian Academy Library, Bucharest

Biblioteca Mănăstirii Cernica în prima jumătate a secolului al XIX-lea / The Library of Cernica Monastery in the First Half of the 19th Century

VINERI, 16 iunie 2023

Desfăşurarea conferinţei: 0930 – 1145 – Palatul Apor, sala Senatului

Secțiunea 515 ani de la tipărirea primei cărți în spațiul românesc / 515 Years Since the First Book Was Printed in Romania 

Moderator / Chair: Niculina Iacob

0930 – 0945

Monahia Marina Avram – Mănăstirea Bistrița Olteană, Vâlcea / Bistrița Olteană Monastery, Vâlcea

Tipărituri brâncovenești din colecția Mănăstirii Bistriţa Olteană / Brancovan Prints in the Collection of Bistrița Olteană Monastery

0945 – 1000

Ioan Maria Oros – Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România / Association of Librarians and Bibliophiles Amor Librorum Unit Nos of Romania

Cărțile Școlii Ardelene în colecții sălăjene – conservare, circulație, însemnări (III) / Transylvanian School Books in Sălaj Collections – Conservation, Circulation, Notes (III)

1000 – 1015

Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / National Museum of Unification Alba Iulia

Biserică, preoți și enoriași la Oarda de Sus. File de istorie de pe cărți vechi (secolele XVII-XIX) / Church, Priests and Parishioners at Oarda de Sus. History Pages from Old Books (17th – 19th Centuries)

1015 – 1030

Simon Melinda – Universitatea din Szeged / University of Szeged

Romanian Publishers’ and Printers’ Devices in the 19th–20th Centuries. Periods, Styles, Iconography / Mărci tipografice și editoriale române în secolele XIX-XX. Perioade, stiluri, iconografie

1030 – 1045

Igor Cereteu – Institutul de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova / History Institute within Moldova State University 

Societatea Biblică Rusă și tipărirea la Sankt-Petersburg a Sfintei Scripturi în limba română (1817, 1819) / The Russian Bible Society and the Printing of the Holy Scripture in Romanian in Sankt Petersburg (1817, 1819)

1045 – 1100

Carmen Chira – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Spre un manual al confesorului în Biserica Română Unită? Historie evanghelicească de Teodor Pop și semnificațiile sale / Towards a Confessor’s Manual in the United Romanian Church? Teodor Pop’s Evangelical History and its Meanings

1100 – 1115

Florin Bogdan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / National Museum of Unification Alba Iulia

Contribuția lui David Prodan la Bibliografia Românească Veche / David Prodan’s Contribution to Old Romanian Bibliography

VINERI, 16 iunie 2023

Desfăşurarea conferinţei: 0930 – 1045 – Palatul Apor, sala Birou Senat

Secțiunea Cărți, biblioteci și bibliotecari în Europa (sec. XV-XIX). 225 de ani de la moartea episcopului Ignác Batthyány / Books, Libraries and Librarians in Europe (15th-19th Centuries). 225 Years Since the Death of Bishop Ignác Batthyány și Digitalia – perspectivele valorificării moștenirii culturale. Provocări și realizări în procesul de digitizare a cărții în spațiul românesc și european / Digitalia – Perspectives of Cultural Heritage Valorisation. Challenges and Achievements in the Process of Book Digitization in the Romanian and European Space

Moderator / Chair: Georgeta Deju

0930 – 0945

Lázok Klára – Biblioteca Teleki Tg. Mureș / Teleki Library Tg. Mureș

Aristocrate bibliofile din Transilvania secolului XVIII. Analiză comparată cu accent pe obiceiurile de colecționare a contesei Zsuzsanna Bethlen de Iktár / Aristocratic Bibliophiles in 18th century Transylvania. Comparative Analysis with Emphasis on the Collecting Habits of Countess Zsuzsanna Bethlen de Iktár

0945 – 1000

Dóczy Örs – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca de Litere / Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Library of Letters

Recepția operelor lui Schonaeus și Rossaeus în școlile reformate mureșene și clujene din secolul al XVII-lea. Introspecție filologică și biblioteconomică în recepția operelor lui Vergiliu și Terențiu / The Reception of the Works of Schonaeus and Rossaeus in the 17th Century Reformed Schools of Mureș and Cluj. Philological and Librarianship Insight into the Reception of the Works of Vergilius and Terentius

1000 – 1015

Eva Mârza – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

Peregrinarea transilvănenilor la școlile din Slovacia în secolul al XVII-lea prin cărți și bibliografii / Transylvanian Pilgrimage to Schools in Slovakia in the 17th Century by Books and Bibliographies

1015 – 1030

Ősz Sándor Előd – Institutul Teologic Protestant Cluj-Napoca / Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca

Operele teologilor Reformei protestante în bibliotecile de sorginte romano-catolică, reformată și unitariană din Ardeal / Works of Protestant Reformation Theologians in Roman-Catholic, Reformed and Unitarian Libraries in Transylvania

1030 – 1045

Veres Anna Mária – Biblioteca Ráday, Budapesta / Ráday Library, Budapest

Biblioteca Ráday / Ráday Library

1045 – 1100

Silviu Borș, Nicolaie Constantinescu – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea „Transilvania” din Brașov / Lucian Blaga University Sibiu, Transilvania University of Brașov

O reașezare a textului Liturghierului lui Macarie într-o ediție digitală / A Reworking of the Text of Macarie’s Hieratikon in a Digital Edition

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile