Împrumut de 20 de milioane de lei, pe masa consilierilor locali din Alba Iulia. Primarul a convocat ședință extraordinară

DISPOZIŢIA NR. 220, privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară la data de 6 martie 2023

Primarul municipiului Alba Iulia: În temeiul prevederilor art. 133(2) lit. ”a”, art. 134(1) lit. ”a”, ale art. 134(3) lit. ”b” și ale art.196(1) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ulterior,

DISPUNE :

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă extraordinară, pe data de 6 martie 2023, orele 1300 , care va avea loc la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM.

Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei în vederea realizarii unor obiective de investiții de interes local

Citește și: Cel mai mare buget, dar primăria lui Pleșa mai împrumută orașul cu 20 de milioane

Art.3 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 a fost inițiat de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Citește și: Administrația Pleșa umblă cu ocaua mică și face „o românească” la proiectele de mobilitate urbană

Art.4 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 a fost comunicat comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi însoţit de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

– Primarului municipiului Alba Iulia
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
– Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
– Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile