DGASPC Alba: Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, prelungită în baza Legii nr. 55/2020, se menține până la data de 06.06.2022, inclusiv

În contextul încetării stării de alertă la nivelul național, începând cu data de 09.03.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba transmite că, în conformitate cu prevederile art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19: ,,Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

    De aceea, aducem la cunoștința persoanelor încadrate în grad de handicap, aparținătorilor acestora, cât și părinților/reprezentanților legali ai minorilor încadrați în grad de handicap, faptul că, valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, prelungită în baza Legii nr. 55/2020, se menține până la  data de 06.06.2022, inclusiv. 

Prin urmare, persoanele care dețin certificat de încadrare în grad de handicap, a cărui valabilitate a fost prelungită pe perioada stării de alertă, în baza prevederilor Legii nr. 55 / 2020, se pot prezenta la sediul DGASPC Alba, din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap sau la Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii, aflate la parterul instituției, în scopul depunerii documentaţiei necesare reevaluării și încadrării în grad şi tip de handicap.

    Menționăm faptul că, în cazul persoanelor adulte care solicită reevaluarea, cererea și toate documentele necesare se depun cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap existent. Cererea și toate documentele necesare se pot depune la primăria de domiciliu/reședință de luni până vineri sau la secretariatul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918 nr. 68, de luni până joi, în intervalul orar: 8,00 – 13,00, de către persoana solicitantă sau de către o altă persoană fizică sau juridică.

    De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, persoana cu certificat de încadrare în grad de handicap, persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap are obligația să comunice DGASPC Alba, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la domiciliu sau reședință, preschimbarea actului de identitate, deces persoană cu handicap, stare materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea prestațiilor sociale și facilităților prevăzute de legislația în vigoare.

În consecință, solicităm persoanelor a căror valabilitate a actelor de identitate a expirat în această perioadă să transmită copii ale noilor acte prin orice mijloace: electronice, servicii poștale ori de curierat sau să le depună la sediul DGASPC Alba, în atenția Biroului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială.

Reamintim:

 • Programul de lucru cu publicul al Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și al Biroului Evidență și Plată Beneficii de Asistență  este structurat după cum urmează:
 • Luni, marți, miercuri, joi: 08,00 – 13,00 – preluare documente/solicitări

                              13,00 – 16,00 – evaluare/prelucrare documente/solicitări 

 • Vineri – nu se lucrează cu publicul, fiind program administrativ pentru prelucrarea documentelor în vederea validării pentru evaluarea în comisie și/sau pentru punerea în plată și acordarea facilităților pentru beneficiari; arhivării dosarelor evaluate; întocmirea altor documente impuse de activitatea din aceste servicii.

 • Cererea de evaluare/reevaluare și documentele tipizate necesare pentru încadrarea în grad de handicap se pot obține de la primăria de domiciliu, de la secretariatul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap,  Serviciului de Evaluare Complexă Copii sau de pe site-ul DGASPC Alba: www.protectiasocialaalba.ro, secțiunea ”Informații de interes public – Formulare”.

 • Cererile și documentele tipizate/actele necesare pentru eliberarea: biletelor gratuite de călătorie pentru transportul interurban sau decontarea carburantului, rovinietelor, cardurilor europene pentru dizabilitate, legitimațiilor de transport urban  pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Alba: www.protectiasocialaalba.ro, secțiunea ”Informații de interes public – Formulare” și pot fi depuse de luni-până joi, în intervalul orar:  8,00 – 13,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, de către persoana cu handicap, asistentul personal, reprezentantul legal/tutorele sau oricare altă persoană cu împuternicire notarială în acest sens dată de persoana cu handicap/reprezentantul legal.

 Începând cu  luna ianuarie 2021, ca urmare a modificărilor legislative:

 • Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.

        Beneficiază de 24 de călătorii pe an calendaristic şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.

 • Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

    Beneficiază de 12 călătorii pe an calendaristic şi însoţitorii copiilor cu handicap   accentuat, numai în prezenţa acestora.

    Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.118/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021, persoanele cu handicap grav sau accentuat  pot optala cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale.

 • De acest drept beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

 • Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban.

 • Dacă a fost exprimată opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport, persoana cu handicap nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

    Cererea de decontare, însoțită de documentele specificate în cerere și bonul/bonurile fiscale de carburant, în original, se depun, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, la sediul instituției din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68.

    Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

    Suma maximă care se poate deconta este 1500 lei/an, în cazul persoanei cu handicap grav și 750 lei/an, în cazul persoanei cu handicap accentuat. Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant, pe parcursul unui an, nu poate depăși 24 de călătorii, pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii, pentru persoana cu handicap accentuat.

    Nu se decontează contravaloarea regăsită pe bonurile fiscale ataşate, ci suma care se va deconta se calculează prin coroborarea distanţei (în kilometri) dintre localităţile între care s-a efectuat deplasarea cu tarifele legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul. Numărul de kilometri aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.

    Pentru orice informație sau sesizare și în vederea evitării deplasărilor inutile, se poate ține legătura cu serviciile cu atribuții în domeniu din cadrul DGASPC Alba prin intermediul adreselor de e-mail:

[email protected]; [email protected][email protected]; [email protected]; sau telefonic la nr. 0258 – 833 230; 0358 – 401 448; 0735 – 406 580.

Director general

Frăcea Valentin-Ioan

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile