Declarația de la Ciugud: Satul european ca bază a coeziunii și dezvoltării în UE

În ședința sa extraordinară de la Ciugud (România), Grupul Alianța Europeană (AE) din cadrul Comitetului European al Regiunilor și-a confirmat angajamentul de a consolida poziția satelor din UE ca bază pentru coeziune și pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Grupul AE a convenit asupra următoarei declarații:

Grupul AE:

 1. consideră că viitorul durabil al Europei depinde de o mai mare coeziune teritorială și de elaborarea unei agende rurale solide, menită să sprijine rolul-cheie al zonelor rurale și să combată în același timp depopularea;
 2. consideră că dezvoltarea durabilă a zonelor rurale este o oportunitate care poate avea efecte benefice asupra întregii societăți, în special pentru calitatea vieții, patrimoniul cultural, bunăstare, siguranța alimentară, medii sănătoase, ocuparea forței de muncă și creștere;
 3. își reiterează declarația în sprijinul viziunii pe termen lung pentru zonele rurale ale UE 2040 (LTVRA), care a introdus noi instrumente, cum ar fi mecanismul de analiză din perspectiva mediului rural sau Pactul rural. Acestea vor crea noi oportunități, vor atrage întreprinderi inovatoare, vor asigura accesul la locuri de muncă de calitate, vor promova competențe noi și mai bune, vor asigura îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor digitale și fizice, consolidând în același timp rolul agriculturii durabile și al diversificării activităților economice;
 4. sprijină educația ca prioritate de dezvoltare a comunităților rurale din Uniunea Europeană. Copiii care trăiesc în satele europene au dreptul fundamental de a învăța în școli moderne, bine echipate și finanțate corespunzător;
 5. evidențiază că cetățenilor din satele europene trebuie să li se garanteze dreptul la sănătate, prin investiții care să le ofere posibilitatea de a avea acces la servicii medicale de calitate;
 6. consideră că crizele actuale reprezintă provocări și oportunități unice pentru a transforma și revigora zonele rurale și consideră că PAC, fondurile structurale și Instrumentul european de redresare NextGenerationEU ar trebui să fie puse în slujba stimulării socioeconomice a zonelor rurale;
 7. subliniază importanța asigurării unui nivel de trai echitabil pentru fermieri și a menținerii unui model de agricultură modernă și durabilă, pentru a asigura echilibrul just între politicile de dezvoltare a mediului urban și rural;
 8. consideră că trebuie instituite măsuri specifice pentru teritoriile rurale, astfel încât să se asigure dezvoltarea lor economică și să fie promovate noi oportunități de ocupare a forței de muncă, îmbunătățindu-se totodată accesibilitatea și conectivitatea cu principalele centre economice. Insistă ca dreptul la mobilitate durabilă să fie propus cetățenilor din satele europene, prin investiții în sisteme inteligente și flexibile de trafic local și regional;
 9. invită instituțiile UE, statele membre și regiunile să valorifice întregul potențial al satelor inteligente pentru a spori coeziunea economică, socială și teritorială și a reduce decalajele dintre zonele rurale și cele urbane; susține că inițiativa referitoare la satele și zonele rurale inteligente ar trebui să devină parte integrantă a politicii de dezvoltare regională prin sinergii cu instrumentele existente;
 10. solicită elaborarea unei politici mai ambițioase, țintită și orientată spre viitor cu privire la satele inteligente, extinsă la zonele rurale inteligente, în perspectiva noii perioade de programare, și integrarea sa efectivă în Agenda rurală europeană;
 11. solicită utilizarea extinsă a abordării ascendente, bazată pe realitatea zonei, inclusiv a instrumentelor teritoriale integrate (ITI) și a DLRC, pentru a asigura o mai mare participare a părților interesate de la nivel local și a cetățenilor;
 12. subliniază că trebuie avută în vedere stabilirea unor relații pozitive între zonele rurale și cele urbane și subliniază rolul orașelor mici și al satelor, care acționează ca „centre regionale” pentru persoanele care locuiesc în zonele rurale din jur și vin în aceste locuri pentru servicii;
 13. subliniază că este important ca autorităților locale și regionale să li se acorde puterea de a iniția și gestiona măsuri de mediu orientate, permițându-le să introducă contracte teritoriale, semnate în comun cu furnizorii din mediul rural care utilizează metode inovatoare de generare la nivel local a energiei durabile;
 14. consideră că autoritățile locale și regionale se află în poziția ideală pentru a îndeplini funcția de brokeri de inovare în stimularea potențialului zonelor rurale; în unele cazuri, ele joacă deja un astfel de rol, prin intermediul unor consilii de dezvoltare, birouri de sprijin pentru întreprinderi, proceduri de achiziții publice competitive sau zone urbane funcționale care încorporează și zone rurale;
 15. solicită simplificarea accesului la fluxuri de finanțare – în cadrul programelor actuale și viitoare de dezvoltare rurală;
 16. subliniază că analiza din perspectiva mediului rural trebuie integrată în elaborarea întregii legislații sensibile la aspecte teritoriale a UE, pentru a fi siguri că comunitățile rurale pot garanta un acces adecvat la servicii și oportunități de bază;
 17. solicită ca politica de coeziune post-2027 să includă o orientare regională și o alocare bugetară specifice la nivelul UE pentru zonele rurale și regiunile care cuprind teritorii cu handicapuri geografice și demografice (articolul 174 din TFUE), cu un prag minim specificat în acordurile de parteneriat;
 18. propune ca strategiile macroregionale care includ regiunea Carpaților să devină o prioritate în toate politicile viitoare ale Uniunii Europene;
 19. invită CoR să decerneze un premiu special satelor inteligente din UE, pentru a încuraja dezvoltarea zonelor rurale;
 20. îl mandatează pe președintele său să transmită prezenta declarație președintelui Comisiei Europene, președintelui Parlamentului European și președintelui Consiliului European.
0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile