Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului “Dorin Pavel” din Alba Iulia. Ce lucrări vor fi executate

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia derulează proiectul proiectului “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL – CORP A – LICEU”, cod proiect C5 – B2.1.a – 1575. În acest sens, la data de 13.02.2023, s-a semnat de către Municipiul Alba Iulia, Contractul de finanţare nr. 10407/26.01.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Beneficiar.

Proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Runda 2, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*).

Prin investiţia propusă se urmăreşte creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului de energie pentru încălzire între 30 – 60% (conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786, renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%) în comparaţie cu situaţia anterioară renovării şi respectarea Comunicării Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea principiului de “a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).

Punctăm câteva dintre lucrările care se vor realiza:

Reabilitare termică a elementelor de anvelopă

* izolarea termică a părţii opace a faţadelor cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu grosimea de 10 cm
* izolarea termică a şpaleţilor golurilor la ferestre şi uşi cu sistem termoizolant cu grosimea de 2-3 cm
* izolarea termică a soclului cu sistem termoizolant de soclu cu o grosime de 5 cm
* înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă ( parte vitrată) unde este cazul
* izolarea termică a planşeului la ultimul nivel cu sistem termoizolant vată minerala de 25 cm
* izolarea termică a plăcii peste subsol cu sistem termoizolant polistiren expandat de 10 cm
* lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele imobilului precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică

Instalaţii încălzire

* înlocuirea corpurilor statice
* înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale
* înlocuirea reţelei de distribuţie a agentului termic

Instalaţii apă caldă de consum

* repararea tuturor armăturilor defecte
* utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă
* introducerea unor armături cu consum redus de apă – baterii pentru lavoare cu senzor sau cu temporizator
* izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei calde de consum şi a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii şi din spaţiul încălzit
* izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum
* reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50 gr C
* înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente noi, moderne

Instalaţii – iluminat artificial

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicată şi durata mare de viaţă
* Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun
* Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: panouri solare fotovoltaice
* Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei pentru iluminat, sistem de panouri solare fotovoltaice, pentru producerea de energie din surse regenerabile în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

“Am repetat-o în nenumărate rânduri, preocuparea mea pentru educaţie are întâietate, iar din acest punct de vedere, proiectele de reabilitare a clădirilor de învăţământ continuă să se afle pe lista mea de priorităţi. Copiii din Alba Iulia au dreptul la un învăţământ de calitate, iar asigurarea calităţii infrastructurii educaţionale este, în acest context, esenţială.” , apreciază Pleşa Gabriel Codru, Primar al Municipiului Alba Iulia.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 8.315.716, 58 lei cu TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data de 13 februarie 2023 până la data de 12 februarie 2026.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile