Colegiul Prefectural Alba, în ședință. Colectarea deșeurilor și eliberarea pașapoartelor, printre teme în ordinea de zi

Astăzi, 22 februarie, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, întâlnirea fiind prezidată de prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, cu participarea subprefecților Andrei Vincze și Corneliu Mureșan, a șefilor serviciilor din cadrul Instituției Prefectului și a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor instituții publice din județul Alba.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte de dezbatere: evaluarea rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba, în anul 2022; Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare 2022 și propuneri pentru Planul de acțiuni 2023; Propuneri pentru realizarea în anul 2023 a unor acțiuni desfășurate de Instituția Prefectului în colaborare cu instituțiile publice, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; Diverse.

Domnul Nicolae Albu a deschis lucrările ședinței cu o prezentare a principalelor realizări ale Instituției Prefectului în anul 2022.

 

În domeniul bugetar s-a urmărit fundamentarea corectă şi evidenţa corespunzătoare a alocaţiilor bugetare aprobate. La capitolul autorități publice a fost alocată suma de 450.000 lei pentru cheltuieli de personal și 663.000 lei pentru cheltuieli materiale. La capitolul ordine publică și siguranță națională a fost alocată suma de 2.522.000 lei pentru cheltuieli de personal și 198.000 lei pentru cheltuieli materiale.

Instituţia Prefectului a desfăşurat în total 259 activități de verificare, în colaborare cu reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, cu tematici şi obiective diverse. În cadrul verificării legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, consiliilor locale şi ale primarilor au fost transmise de către secretarii generali ai unităților administrativ teritoriale un număr total de 44.156 acte administrative emise sau adoptate. S-a procedat la verificarea a unui număr total de 42.681 acte administrative. Au fost emise şi s-a acordat aviz de legalitate pentru un număr de 393 ordine. În domeniul fondului funciar au fost emise un număr total de 920 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 839,1992 ha.

Au fost transmise un număr de 60 circulare către toate unitățile administrativ teritoriale, privind îndrumări în diferite domenii în care acționează autoritățile administrației publice locale. Au fost distribuite prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) un număr de 35.320 de pachete cu produse alimentare, în 2 tranșe.

Au fost fundamentate un număr de 16 proiecte de Hotărâri de Guvern, prin care s-a solicitat sprijin financiar pentru UAT-urile din județul Alba. Din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului au fost aprobate 7 proiecte de HG în valoare de 60.010 mii lei, reprezentând un procent de 61,92% din totalul sumei cerute, iar din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului un număr de 5 proiecte, în valoare de 19.577 mii lei.

Semestrial au fost monitorizate cele 252 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice din judeţul Alba, pentru care au fost efectuate plăţi din fonduri europene. S-a acordat consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale, la nivelul judeţului fiind în implementare un număr de 243 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 9 proiecte ale instituţiilor publice.

La nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, față de anul 2021 se constată o creștere a numărului de cereri primite pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și temporare cu 14.355 cereri, respectiv de la 17.300 cereri pentru anul 2021 la 31.655 cereri pentru anul 2022.

La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, au fost emise un număr de 28.366 certificate de înmatriculare, s-a efectuat un număr de 5.213 operaţiuni de radiere.

Instituţia Prefectului îşi propune ca în anul 2023 să contribuie activ la reforma în administraţia publică românească prin dezvoltarea mecanismelor manageriale, respectarea celor mai înalte standarde de profesionalism, etică și legalitate. Instituția acționează permanent pentru furnizarea unui serviciu public de calitate pentru cetățeni. Obiectivele generale stabilite pentru anul 2023, la nivel instituțional sunt următoarele:

Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de instituția prefectului prin digitalizarea serviciilor publice și reducerea timpilor de răspuns;

Creșterea capacității Instituției Prefectului; Județul Alba de gestionare a situațiilor majore generate de calamități/evenimente cu impact asupra mediului și de sprijinire a comunităților afectate;

Consolidarea procesului de monitorizare a modului de aplicare și respectare a Constituţiei României şi a actelor normative în vigoare, la nivelul judeţului Alba;

Eficientizarea procesului de coordonare a serviciilor publice deconcentrate și de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale sau centrale în implementarea Programului de guvernare, la nivelul judeţului Alba.

În continuarea ședinței a luat cuvântul dl. Nelu Fleșer, șef serviciu, Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, care a prezentat următoarele puncte de pe ordinea de zi. Raportul de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de guvernare 2022, a fost întocmit respectând structura capitolelor din Programul de Guvernare și cuprinde 20 domenii de politici publice care însumează 194 obiective specifice și 989 acțiuni planificate. Din totalul acțiunilor, au fost realizate un număr de 758 acțiuni planificate, 191 acțiuni sunt încă în curs de realizare, iar 40 acțiuni nu au fost realizate. Gradul de realizare a obiectivelor a fost de 76,65%. Un procent de 19,31% sunt obiective în curs de realizare, iar 4,04% nu au fost realizate. Au fost discutate propunerile serviciilor publice deconcentrate și a celorlalte instituții cu privire la Planul de acțiuni pentru anul 2023 și propunerile pentru realizarea în anul 2023 a unor acțiuni de verificare desfășurate în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;

La punctul Diverse de pe ordinea de zi, dl. Nicolae Albu a mulțumit tuturor conducătorilor instituțiilor pentru buna colaborare și implicare în aplicarea planurilor de acțiune pentru implementarea obiectivelor Guvernului. A insistat asupra necesității îmbunătățirii comunicării cu cetățenii și flexibilizarea programului de audiențe astfel încât să fie cât mai aproape de nevoile cetățenilor. În viitorul apropiat, a cerut prioritizarea problemelor necesar a fi soluționate și a gestionării resurselor umane în vederea îmbunătățirii managementului instituțional.

A avut loc o intervenție a domnului subprefect Andrei Vincze care a mulțumit celor prezenți pentru implicare și rezultatele obținute, urându-le mult succes în anul 2023 în proiectele desfășurate.

A luat cuvântul domnul subprefect Corneliu Mureșan, care a felicitat conducătorii instituțiilor publice pentru modul în care răspund provocărilor din domeniul lor de activitate. A amintit faptul că este permanent necesar să se facă eforturi de îmbunătățire a activității.
Prefectul județului Alba a evidențiat rezultatele excepționale pe care le-au obținut serviciile publice comunitare de pașapoarte și permise de conducere care se situează mereu printre primii la nivel național din perspectiva calității serviciului oferit cetățenilor.

Cu privire la obiectivele de ordine și siguranță publică au luat cuvântul domnul Comisar șef de poliție Florin Dogaru, Inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean, domnul Colonel Ioan Alexandru Belașcu, Adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, domnul Maior Cristian Ioan Cîmpean, Prim adjunct al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, care au amintit de intervențiile în domeniul ordinii publice și situația generată de seismele din ultima perioadă, resimțite la nivelul județului, dar și de comportamentul pe care trebuie să îl adopte populația, în astfel de momente, reacționând cu calm și informându-se doar din surse oficiale cu privire la asemenea situații.

Domnul Claudiu Dușa, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, a prezentat acțiunile desfășurate în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, în toate mediile de intervenție – școală, familie și comunitate atât de specialiștii CPECA, cât și în colaborare cu alte instituții partenere cu atribuții în domeniu și cu sprijinul cadrelor didactice.

Cu privire la situația protecției mediului și colectării deșeurilor menajere din județ, au luat cuvântul dl. Dănuț-Emil Hălălai și d-na Mărioara Popescu. Au fost prezentate pe scurt acțiunile de control în desfășurare la instalațiile industriale și emiterea actelor de reglementare.

La finalul ședinței au fost adoptate trei hotărâri:

Hotărârea nr.2/2023 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2021-2024, în judeţul Alba, în anul 2023;

Hotărârea nr.3/2023 a Colegiului Prefectural privind stabilirea datei și a tematicii ședinței următoare a Colegiului Prefectural, la data de 29 martie 2023, cu următoarea ordine de zi: Informare privind activitatea Direcției Regionale de Statistică Alba pentru anul 2022; Raport de activitate al Serviciului de Metrologie Legală Alba, în anul 2022; Diverse.

Hotărârea nr.4/2023 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului acțiunilor de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului Alba, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, în anul 2023.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile