Amenzi și avertismente ITM în perioada 9-10 martie. Principalele deficienţe constatate în controale

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

În perioada 09.02-10.03.2023 la nivelul judetului Alba se desfășoară Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 27.02.-03.03.2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 19

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 310

Din care – femei : 129

Număr deficienţe constatate: 38

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 2

-din care: – 2 avertismente;

Principalele deficienţe constatate în controale :

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;

nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 6

Număr deficienţe constatate: 12

Număr de măsuri dispuse : 12

Angajatori sancționați: 6

Nr. sancţiuni aplicate: – 12 din care:

– 10 avertismente;

– 2 amenzi – 7.000 lei;

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr.evenimente în curs de cercetare : 2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

In perioada 27.01.2023 -27.02.2023, în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, s-a desfășurat Campania de control privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă diviziunile CAEN 05, 07, 08.

Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii de muncă sunt următoarele:

Număr de unități controlate – 25

Locuri de muncă verificate în cadrul unităților – 38

Număr de deficiențe constatate – 57

Număr de măsuri dispuse – 57

Total sancțiuni contravenționale aplicate – 57, din care

Amenzi contravenționale –2, în valoare de 9000 lei

Avertismente – 55

In perioada 01.02.2023 – 28.02.2023, s-a desfașurat Campania de control privind respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, în unitățile de producere energie electrică, cod CAEN 3511.

Rezultatele controalelor efectuate de inspectorii de muncă sunt următoarele:

Număr de unități controlate – 9

Locuri de muncă verificate în cadrul unităților – 16

Număr de deficiențe constatate – 16

Număr de măsuri dispuse – 16

Total sancțiuni contravenționale aplicate – 16 avertismente.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

*Fotografie cu caracter ilustrativ din arhiva abnews.ro

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile