Amenzi de peste 40.000 lei, aplicate de inspectorii ITM

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07.08. – 11.08.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

         

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  21

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 676

                  Din care – femei :    379

           Număr deficienţe constatate:  32

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  5

                                        -din care:

                                                       –  4 amenzi in valoare de 36.500 lei (din care 1 amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare-artr.260 alin.1.lit.”e” C.M.);

                                                       –  1 avertisment.

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;

 • nu au fost aduse la indeplinire măsurile dispuse prin procesul verbal de control la termenele     scadente;

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

     

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:     16

Număr deficienţe constatate:  31

Număr de măsuri dispuse  :     31

Angajatori sancționați:             4

          Nr. sancţiuni aplicate: –    12 din care:

                                               –  11 avertismente;

                                                   –     1 amendă de 4.000 lei.

                                                   

           Nr.evenimente în curs de cercetare :    2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

         Cu stimă,

         INSPECTOR ȘEF,

         Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile