Amenzi de peste 40.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba în perioada 5 – 9 decembrie

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 05.12.- 09.12.2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 45

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 375

Din care – femei : 152

Număr deficienţe constatate: 90

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :7

-din care: – 4 avertismente;

– 3 amenzi de 40300 lei din care 2 amenzi-40000 lei muncă nedeclarată (2 persoane)-art.260 alin.1 lit.e din Codul Muncii;

Principalele deficienţe constatate în controale :

Primirea la munca a persoanelor fara intocmirea in forma scrisă a contractelor individuale de munca;

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;

nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 23

Număr deficienţe constatate: 33

Număr de măsuri dispuse : 33

Angajatori sancționați: 21

Nr. sancţiuni aplicate: – 33 din care

– 32 avertismente;

– 1 amenda 4000 lei;

Nr.evenimente în curs de cercetare : 2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile