Amenzi de peste 30.000 lei aplicate de inspectorii ITM Alba în ultima săptămână

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 15.05. – 19.05.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

         

În domeniul relaţiilor de muncă:

 

Total unităţi controlate:  39

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.518

Din care – femei :    560

–   tineri :     2

Număr deficienţe constatate:  106

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 8

-din care: – 4 avertismente;

–  4 amenzi in valoare de 29.000 lei ( din care 1 amnedă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin.1. lit.”e” C.M.) ;

 

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   28

Număr deficienţe constatate:  61

Număr de măsuri dispuse  :     61

Angajatori sancționați:             27

          Nr. sancţiuni aplicate: –    61 din care:

                                               –  60 avertismente;

                                                   –     1 amendă in valoare de 3.500 lei;

                                                   

           Nr.evenimente în curs de cercetare :     1

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile