Amenzi de peste 20.000 lei, aplicate de inspectorii ITM Alba

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 21.08- 25.08.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

         

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  26

Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 1758

                  Din care – femei : 1321

         Număr deficienţe constatate: 50

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  2 din care:

                                                                  –  1 amendă-20000 lei (muncă nedeclarată-1 persoană)

                                                         – 1 avertisment

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

     

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   22

Număr deficienţe constatate:  36

Număr de măsuri dispuse  :    36 

Angajatori sancționați:   19        

          Nr. sancţiuni aplicate: –  23  din care:

                                               –  22 avertismente;

                                                –  1 amendă de 4000 lei.

                                                   

           Nr.evenimente în curs de cercetare :    2

Nr. acțiuni de informare/conștientizare angajatori : 1

 Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Începând cu data de 28.08.2023, ITM Alba va desfășura o campanie de control privind modul   în care se respectă legislația în domeniul securității și sănătății în muncă în industria extractivă de suprafață. Controalele se vor desfășura până în data de 31.10.2023.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile