Amenzi de 36.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 30.10.- 03.11.2023, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  30

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1089

                  Din care – femei :  306

         Număr deficienţe constatate: 53

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  4 din care :

                                                        –    3 Amenzi – 26.000 lei ( din care 1 amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare – art.260 alin.1.lit.”e” C.M.) ;

                                                         –   1 Avertisment.

                                                        

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • mi se păstrează în punctele de lucru copii ale contractelor individuale de muncă;

     

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   12

Număr deficienţe constatate:  12

Număr de măsuri dispuse  :     12

Angajatori sancționați:      5   

          Nr. sancţiuni aplicate: –     6  din care:

                                              –    2 amenzi -10.000 lei;

                                                –  4 avertismente;

          Nr.evenimente cercetate –       1

          Nr.evenimente în curs de cercetare :    3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

         Cu stimă,

         INSPECTOR ȘEF,

         Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile