Amenzi de 140.000 lei și avertismente aplicate de inspectorii ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 26.02.- 01.03.2024, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  16

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.463

                  Din care – femei :  660

         Număr deficienţe constatate:    25

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : –  3  din care :

                                                        

                                                         –   2  Avertismente

                                                         –   1  Amendă – 140.000 lei ( pentru 7 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin.1.lit.”e” Codul Muncii );

 Principalele deficienţe constatate în controale :

 •   primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;


 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
 • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

     

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:     10

Număr deficienţe constatate:  17

Număr de măsuri dispuse  :     17

Angajatori sancționați:     1 

          Nr. sancţiuni aplicate: –   1 din care:

                                             –    1 avertisment;

                                                                                          

           Nr.evenimente in curs de cercetare :  3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile