AJPIS: Contracte de finanțare de peste 7.500.000 lei pentru centre sociale de zi și rezidențiale

În conformitate cu prevederile H.G nr. 973/2012 privind finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, toate centrele de zi şi rezidenţiale înfiinţate în condiţiile legii, denumite în continuare obiective, pot primi finanţare în vederea acoperirii, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu lucrările de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări.

În perioada 28.06.2023-11.07.2023, un numar de 6 furnizorii de servicii sociale, au depus la sediul AJPIS documentații în vederea finanțării din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

În urma pacurgerii tuturor etapelor prevăzute în  Ordinul nr.  2765/2012 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum şi de decontare a finanţării, a fost aprobată prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.2035/25.09.2023 suma de 4.979.797 lei.

Astfel au fost semnate contractele de finanțare pentru construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări, precum şi dotări, cu un număr de 4 furnizori de servicii sociale, respectiv 5 servicii sociale, astfel:

 Asociația Hospice Eliana, suma de 952.357 lei pentru construcții, reparații, amenajări, modernizări și dotări;

 Asociația Sfântul Andrei Bărăbanț, suma de 396.450 lei dotări și reparații, amenajări, modernizări.

Asociația Un pas înainte Alexandra, a solicitat și primit finanțare pentru dotări, în două centre: Centru de zi pentru copii cu dizabilități din cadrul Centrului Multifuncțional Sf. Cuvioasă Teodora 2.325.930 lei și Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 1.058.100 lei;

Asociația Filantropia Ortodoxă Română, a primit finanțare tot pentru dotări, la Așezământul social Sf. Vasile cel Mare-Centru rezidențial pentru Protecția Copilului, în sumă de 246.960 lei.

Totodată, în baza HG nr.435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, au fost aprobate spre finanțare un număr de trei proiecte:

  1. Programul de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” – Asociația Un pas înainte Alexandra – Centrul de servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente din comuna Livezile, județul Alba- suma de 902.600 lei.
  2. Programul de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice „Servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice”– Asociația Un pas înainte Alexandra – Cantina Socială în comuna Livezile, județul Alba -suma de 957.984 lei.
  3. Programul de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice „ Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice”– Asociația AS 2001 Alba Iulia – Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Ciugud – suma de 739.432 lei.

Suma totală ce urmează a fi plătită de AJPIS , prin Programele de interes național, este de 2.600.016 lei.

Evaluarea solicitărilor şi selecţionarea beneficiarilor s-a realizat la nivelul AJPIS şi a constat în verificarea documentaţiei depuse şi a încadrării sumelor solicitate în limitele prevăzute de metodologie.

După semnarea contractelor de finanțare, funcționarii din cadrul AJPIS, verifică și analizează documentele depuse de către solicitanți, în vederea decontării, iar ulterior se transmite nota de fundamentare pentru aprobarea creditelor bugetare la ANPIS.

Perioada de finanțare este cuprinsă între 12 luni și 24 de luni.

Director executiv,

Flaviu Cozuc

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile