AJPIS Alba: Elevii beneficiază de alocație de stat și după vârsta de 18 ani

Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii pentru a primi acest beneficiu social

Alocația de stat pentru copii se acordă conform Legii nr. 61/1993, iar de acest drept beneficiază toți copiii în vârstă de până la 18 ani.  Primesc această alocație și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Printre beneficiari se regăsesc și tinerii cu handicap, care urmează o formă de învățământ preuniversitar, până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Tinerii cu vârsta de peste 18 ani, care repetă anul școlar, nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

”Alocația de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată și semnată de reprezentantul legal al copilului, însoțită de originalul și copia certificatului de naștere al copilului și a actului de identitate al reprezentantului legal (părinte, turore etc.), precum și de alte documentele din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, sau alte documente justificative”, ne-a declarat Flaviu Cozuc, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. Cererile pentru stabilirea alocației de stat pentru copii și actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestui drept se depun la primăria comunei, orașului sau municipiului în a cărei rază teritorială au domiciliul sau reședința reprezentanții legali ai copiilor.

*Alocație după 18 ani

În cazul tinerilor care au peste 18 ani, inspectoratul școlar județean transmite la AJPIS, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar, care cuprinde numele și prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reședință a acestuia, precum și unitatea de învățământ la care este înscris. Pe parcursul anului școlar, inspectoratul școlar transmite lunar, până la data de 1 a fiecarei luni, situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, respectiv sunt exmatriculați sau au renunțat la urmarea cursurilor.

Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie, rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții. Potrivit legislației din țara noastră și a celei europene, există două forme de protecție din partea statului: protecția internațională și protecția temporară. Protecția internațională este reprezentată de statutul de refugiat sau de statutul conferit prin protecție subsidiară. Protecția temporară are caracter excepțional și asigură, în cazul unui flux masiv sau iminent de persoane strămutate din țări terțe, care nu se pot întoarce în țara de origine, protecție imediată și temporară unor astfel de persoane, în special dacă există și riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcționarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză și al altor persoane care au nevoie de protecție. Pe toată durata protecției temporare, beneficiarii se bucură de următoarele drepturi: de a li se elibera un document prin care li se acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României; de a fi informați, în scris, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecția temporară; de a fi angajați de persoane fizice sau juridice, de a desfășura activități independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum și de a participa la activități educative pentru adulți, pregătire vocațională și experiență practică de lucru, în condițiile legii; de a beneficia, la cerere, de asistența necesară pentru întreținere, în situația în care nu dispun de mijloacele materiale necesare; de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/și prin alte unități sanitare acreditate și autorizate conform legii; dreptul beneficiarilor protecției temporare cu nevoi speciale de a primi o asistență medicală adecvată; dreptul de a avea acces la sistemul de învățământ de stat în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români, în cazul beneficiarilor protecției temporare care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Beneficiile de asistență socială, respectiv alocația de stat pentru copii se acordă doar celor care au protecție internațională, respectiv statut de refugiat sau protecție subsidiară.

În plus, aceste drepturi sunt condiționate pentru cetățenii străini sau apatrizi de stabilirea domiciliului sau reședinței pe teritoriul României, în condițiile legislației române.

”În anul 2023, la nivelul județului Alba, au beneficiat de alocație de stat, în medie, lunar, 57.190 de copii și tineri, iar AJPIS Alba a plătit beneficiarilor, în total, 210.702.767 lei. Mai trebuie să spunem că, din luna ianuarie a anului trecut, alocația de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică”, a precizat Flaviu Cozuc, directorul AJPIS Alba. De la 1 ianuarie a.c., pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau până la 18 ani (copii cu handicap) cuantumul alocației este de 719 lei/lună, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani alocația de stat este de 292 de lei/lună.

AJPIS Alba

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile