6 -10 martie. Amenzi de peste 40.000 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

În perioada 09.02-10.03.2023 la nivelul judetului Alba s-a desfășurat Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 06.03.-10.03.2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 33

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1251

Din care – femei : 414

Număr deficienţe constatate: 83

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 4

-din care:- 2 amenzi- 41500 lei (1 amendă -40000 lei pentru muncă nedeclarată -2 persoane);

– 2 avertismente;

Principalele deficienţe constatate în controale :

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;

nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 22

Număr deficienţe constatate: 42

Număr de măsuri dispuse : 42

Angajatori sancționați: 21

Nr. sancţiuni aplicate: – 42 din care:

– 41 avertismente;

– 1 amendă – 3500 lei;

Nr.evenimente în curs de cercetare : 3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Având în vedere numărul mare de accidente de muncă, cu urmări grave, înregistrat în domeniul construcțiilor în anul 2022, Inspecția Muncii a considerat că se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sanatății în muncă.

Prin urmare în perioada 13.02 2023-06.12.2023 se desfășoară Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate si sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

Aceasta acțiune cuprinde etapa de organizare de dezbateri în cadrul ITM Alba cu antreprenorii din domeniul construcțiilor, urmată de acțiuni efective de control în șantierele temporare și mobile și în final de an de verificare a modului în care angajatorii realizează măsurile pe care inspectorii de muncă le-au dispus pe parcursul anului.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile