6-10 februarie. Amenzi de peste 16.000 lei aplicate de inspectorii ITM Alba. Au fost controlați peste 3000 de salariați

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

In perioada 09.02.-10.03.2023 se va desfășura la nivelul județului Alba, Campania Națională privind verificarea modului in care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României, campanie organizată și monitorizată de către Inspecția Muncii București.

I.T.M. Alba a asigurat logistica necesară precum și repartizarea echipelor de control in vederea desfășurării in bune condiții a acestei campanii naționale la nivel teritorial.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 06.02.-10.02.2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 52

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 3.390

Din care – femei : 1.659

Număr deficienţe constatate: 127

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 8

-din care: – 4 avertismente;

– 4 amenzi in valoare de 16.500 lei ;

Principalele deficienţe constatate în controale :

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;

nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;

nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;

dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 20

Număr deficienţe constatate: 29

Număr de măsuri dispuse : 29

Angajatori sancționați: 19

Nr. sancţiuni aplicate: – 29 din care

– 29 avertismente;

Nr. evenimente cercetate : 1

Nr.evenimente în curs de cercetare : 2

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF,

Ursaleș Izabella

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile