15 martie. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a reunit la Prefectura Alba

Astăzi, 15 martie 2023, sub conducerea prefectului județului Alba, Nicolae Albu, cu participarea subprefectului Corneliu Mureșan și a celorlalți membrii, a avut loc ședința ordinară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme:

Informarea privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurate de către Casa Județeană de Pensii Alba, prezentată de către d-na Cornelia Miclea, director executiv al Casei Județene de Pensii Alba.

În anul 2022, audiențele acordate de conducerea instituției au fost telefonice si fizice, in functie de optiunea solicitantului.

Pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent și deschis s-au luat măsuri pentru afișarea în spațiile de lucru cu publicul, a informațiilor utile, de larg interes pentru participanții la sistemul public de pensii. Activitatea de comunicare constă și în acordarea de consultanță persoanelor care solicită sprijin în soluționarea unor probleme specifice domeniului propriu de activitate, ca de exemplu, reprezentanților angajatorilor și pensionarilor.

Pentru desfășurarea eficientă a activității compartimentului, s-au luat măsuri pentru respectarea programului de lucru cu publicul, stabilit conform prevederilor legale în vigoare și dispozitiilor conducerii Casei Județene de Pensii.

Altă categorie de petiții sunt petițiile electronice. In anul 2022 s-au inregistrat 192 de petiții primate pe e-mail și fax.

Pagina de internet a Casei Județene de Pensii Alba oferă publicului informații legate de cererile și documentele necesare pentru solicitarea diferitelor tipuri de pensii și formularele aferente și acces la actele normative care reglementează toate aceste domenii. Site-ul Casei Județene de Pensii Alba oferă un formular de contact prin care pot fi transmise problemele întâmpinate în oricare din situațiile de mai sus, sau pot fi adresate întrebări către diversele compartimente din cadrul instituției. Pagina de internet conține informații utile privind transparența decizională în administrația publică și o listă cu legăturile utile, atât adrese de internet cât și numere de telefon.

Pentru îmbunătățirea permanentă a comunicării cu cetățeanul, s-au făcut toate demersurile necesare către Casa Națională de Pensii Publice, în vederea obținerii fondurilor necesare pentru achiziționarea unei centrale telefonice performante, precum și pentru modernizarea site-ului instituției.

La aceasta oră, CJP Alba are o pagină de internet utilă tuturor persoanelor care doresc să o acceseze, oferind informații din toate domeniile de activitate, precum și informații de interes public. De asemenea, este pentru prima dată când CJP Alba a reușit prin intermediului site-ului pensiialba.ro, să pună la dispoziția persoanelor interesate sistemul de programare on-line în vederea depunerii cererilor de acordarea a drepturilor de pensie.

De asemenea, reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba, împreuna cu reprezentanții Prefecturii și reprezentanții altor instituții publice, au realizat audiente in teritoriu pentru a veni în sprijinul cetățenilor cu cât mai multe informații utile din domeniul de activitate, dar și pentru a le asculta nemulțumirile. Fiind aproape de cetățenii pe parcursul audiențelor.

Pentru a reduce timpul de așteptare al persoanelor care se adresează Casei Județene de Pensii Alba, fie telefonic, fie prin prezența la ghișeu s-au implementat la nivelul instituției programe informatice locale și alte 2 vor fi implementate la începutul anului 2023, programe care să permită funcționarului public să ofere informații rapide cu privire la stadiul dosarului, data emiterii deciziei, data transmiterii către Poșta Română a documentelor. Aceste programe sunt utile atât pentru o informare promptă a cetățeanului, cât și pentru a avea o evidență în timp real a fluxului unei cereri de la data înregistrării până la finalizarea prin comunicarea la plată.

Condițiile acordării pachetului de bază pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, prezentate de d-na Silvia Puie, președinte, director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

Asiguraţii care au decizii cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive se pot adresa unui alt furnizor autorizat şi evaluat sau acreditat/înscris în procesul de acreditare aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, reluând întreaga procedură de obţinere a unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Asiguraţii vor menţiona în cererea înaintată casei de asigurări de sănătate că doresc schimbarea furnizorului de dispozitive medicale, cu precizarea denumirii furnizorului, la care vor să renunţe. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon deja raportat al deciziei anterioare.

În situaţia în care medicul de specialitate recomandă schimbarea tipului de dispozitiv de protezare stomii sau pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară asiguratului care are decizie cu valabilitate pentru maximum 12 luni consecutive, pentru aceste dispozitive se poate relua întreaga procedură pentru obţinerea unei noi decizii, cu menţiunea că noua decizie anulează decizia anterioară. Data de la care are valabilitate noua decizie nu se poate regăsi în perioada acoperită de un talon deja raportat al deciziei anterioare.

În partea a doua a ședinței, au avut loc discuții libere pe baza materialelor prezentate. Transmite Instituția Prefectului Județului Alba.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile