Vineri, 13 noiembrie 2020, va avea loc o şedinţă a Consiliului Local Alba Iulia, principalul punct de pe ordinea de zi fiind alegerea celor doi viceprimari.

Reamintim componenţa C.L. Alba Iulia:

PNL: 9 consilieri
USR PLUS: 7 consilieri
PSD: 4 consilieri
Independent: 1 consilier

Vineri, 13 noiembrie 2020, orele 13.00, la baza sportivă din incinta Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 39, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Alba Iulia

Art.3 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 este inițiat de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi a fost pus la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.5 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi.

Art.6 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.8 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

– Primarului municipiului Alba Iulia
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
– Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
– Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile