Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia lansează proiectul „Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii” (SIPAC).

Cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiectul se va derula în perioada 12 decembrie 2020 – 11 decembrie 2022, valoarea totală a acestuia fiind de 4.704.831,80 lei.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 21 ianuarie ora 17.00, pe platforma ZOOM.

Obiectivul major al proiectului îl reprezintă creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă, urmare a participării a 325 studenţi la activităţi de învăţare, consiliere şi stagii de practică, derulate la un potenţial loc de muncă / cercetare / inovare, la agenţi economici din ţară şi state membre UE, din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate (SNC) şi domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI).

Proiectul vizează corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii, având ca rezultat creşterea competitivităţii absolvenţilor şi a gradului de inserţie a acestora pe piaţa muncii. Proiectul îşi propune, ca obiective specifice: dezvoltarea a 30 de parteneriate pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor, creşterea relevanţei calificării pe piața forțelor de muncă pentru 325 de studenţi prin participarea la stagii de practică performante, în domenii de specializare inteligentă, la agenţi economici din ţară şi străinătate; dezvoltarea perspectivelor privind cariera şi accesul pe piaţa muncii pentru 325 de studenţi prin îmbunătățirea competenţelor transversale în cadrul unor activităţi de consiliere şi întreprindere simulate; optimizarea ofertei educaţionale a universității pentru furnizarea de competenţe profesionale actuale pe piaţa muncii şi creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale.

Grupul-ţintă al proiectului va fi format din 325 de studenţi de la specializările Informatică, Ingineria mediului, Electronică aplicată, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie urbană şi dezvoltare regională, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe, Administrarea afacerilor şi Marketing. Aceștia vor beneficia de stagii de practică performante și servicii de consiliere și orientare în carieră, precum și de un laborator Smart Lab dotat cu o linie de fabricație complet robotizată și automatizată pentru activități practice ce se vor putea desfășura în incinta universității sub îndrumarea specialiștilor din industrie.

Proiectul este realizat de Universitatea Alba Iulia în parteneriat cu RoGePa SRL, Business Saga SRL și IPEC SA.

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile