Fără doar și poate, Alba Iulia e unul dintre orașele care au reușit, cândva, să atragă importante fonduri europene. Cândva, nu cu mult timp în urmă, o echipă de oameni scriau de zor proiecte și atrăgeau fel și fel de finanțări. O parte din ele, din rezultatele acestor proiecte, au fost și vor fi vizibile pentru multă vreme, dacă e să ne gândim doar la Cetatea Alba Carolina. Mai departe de cum au fost cheltuiți banii ăia, ce prieteni ai șefilor din Primărie s-au hrănit cu ele și chiar mai departe de cum e azi folosită Cetatea, în urma acelor proiecte a rămas totuși ceva palpabil.

Și probabil că, pentru încă o bucată de vreme, Primăria Alba Iulia va mai trăi, în materie de proiecte europene, din ce a lăsat în urmă Nicolaie Moldovan. Ce-o să fie pe viitor, cine știe.

Însă, la umbra acelor rezultate, marele grup de descurcăreți ai banilor eurpeni au sădit fel și fel de alte mici ciupercării, mici proiecte buruiană în urma cărora nu rămân decât niște funcții, niște bani cheltuiți, mult diletantism vorbărie goală. Și, desigur, salarii și reclamă pentru marile realizări ale administrației.

Așa că am luat câteva proiecte, discutate în ultimele ședințe de Consiliu Local, proiecte cu nume pe măsura vrăjelii din care sunt conjurate, și i-am întrebat pe cei din Primărie ce-i cu ele. Adică, de când meșteresc la ele, ce costuri implică, ce persoane sunt implicate și ce anume s-a făcut în cadrul lor. Și mai ales cu ce, palpabil, rămâne orașul după toată strădania acestor funcționărache și a banilor cheltuiți, fie din fonduri publice europene fie de la bugetul local.

Răspunsurile, pe care le puteți citi mai jos, nu mai necesită nici o explicație. Ele formează o poză complexă a unui registru de vrăjeli piaristice și limbaj funcționăresc, de planuri la planuri în spatele cărora se ascund alte planuri, motivul pentru niște bonusuri salariale, niște vizite și delegații, niște mici evenimente și cam atât. Ele sunt praful de pe tobă, pe care administrația publică îl presară peste tolba cu închipuite realizări cu care se mândrește.

Citiți și încercați să înțelegeți cu ce a rămas orașul din poveștile astea cusute cu ața albă a absorbției cu orice preț:

 

 

 1. Proiectul ”Sistem de optimizare și adaptare a resurselor de energie termică” (Thermal Energy Resource Modelling & Optimisation System), acronim THERMOS

 1. Data la care a fost demarat proiectul: 1 octombrie 2016

Bugetul total al proiectului este de aproximativ 2,902,480.80 €, din care bugetul alocat pentru Municipiul Alba Iulia este de 63,375.00 €.

Obiectivul proiectului: Proiectul THERMOS are ca scop furnizarea de metode, date și instrumente, necesare pentru a permite autorităților publice și a altor părți interesate să întreprindă acțiuni eficiente de planificare termică a sistemului energetic mult mai rapid și mai ieftin decât pot să o facă astăzi.

 1. Contribuția locală conform prevederilor ghidului de finanțare și a contractului de finanțare: 0 lei

 1. Persoanele implicate în proiectul THERMOS din partea administrației locale, poziția și remunerația pentru activitatea depusă, dacă e cazul:
 • Emilia Toma:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – consilier;
  • poziția ocupată în cadrul UMP THERMOS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Suciu Lucian-Marius:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – inspector;
  • poziția ocupată în cadrul UMP THERMOS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

 1. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului THERMOS, precum și rezultatele obținute:

Municipiul Alba Iulia este implicat în acest proiect ca partener având rolul de a replica bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului. Activitățile desfășurate sunt relevante pentru comunitatea locală având în vedere că unul din obiectivele de dezoltare a Municipalității este de a transforma orașul într-un „oraș verde” prin abordarea resurselor sale într-un mod rațional și pe termen lung, pentru a asigura un viitor energetic competitiv, incluziv și durabil. Prin urmare, o prioritate importantă este conturarea măsurilor de eficiență energetică, împreună cu raționalizarea consumului de energie prin proiecte de dezvoltare în domeniul energiei, transporturilor și protecției mediului.

Instrumentul software dezvoltat în cadrul proiectului THEMROS reprezintă un program                     open-source conceput pentru optimizarea proceselor de planificare a rețelelor energetice locale, sprijinirea planificării durabile a energiei și identificarea și alegerea opțiunilor pentru încălzire cu emisii de dioxid de carbon reduse în diverse areale geografice. Astfel, prin utilizarea acestui program, municipiul Alba Iulia are posibilitatea de a explora oportunitățile de a introduce sisteme și rețele moderne de încălzire/răcire la nivel local. Având în vedere diversitatea condițiilor de climă ale partenerilor proiectului, în cadrul aplicației au fost considerate dezvoltarea atât de rețelele de încălzire, cât și de răcire, fiecare partener având context unic. Municipiul Alba Iulia primește sprijin din partea consorțiului de parteneri în ceea ce privește utilizarea instrumentului de lucru dezvoltat în cadrul proiectului, prin intermediul participării la întâlnirile de lucru cu reprezentanții consorțiului de parteneri.

De asemenea, în cadrul proiectului THERMOS au fost prevăzute și câte 2 întâlniri de lucru (twinning meetings) între orașele pilot și orașele replicatoare. La nivelul consorțiului de parteneri, Municipiul Alba Iulia este desemnat ca oraș replicator, iar Jelgava oraș pilot. Prima întâlnire de lucru între Jelgava și Alba Iulia a avut loc în anul 2018, în Jelgava, iar cea de-a doua întâlnire a avut loc în Alba Iulia, în noiembrie 2019. Obiectivul întâlnirilor de lucru a fost de a asigura un transfer de cunoștințe și know-how de la orașele pilot către orașele replicatoare, în vederea testării instrumentului de lucru THERMOS. Schimbul de informații din cadrul acestor twinning meetings s-a axat în principal pe următoarele tematici: modele de bune practici și metodologii de lucru privind optimizarea sistemului energetic termic, dezvoltarea rețelelor de termoficare de-a lungul timpului și provocările actuale cu care se confruntă partenerii de pilot și replicare, asigurarea transferului de cunoștințe în ceea ce privește aplicația dezvoltată în cadrul proiectului THERMOS, aspecte legate de management, achiziții și potențiale surse de finanțare privind cartografierea și planificarea termică, aplicarea aplicației THERMOS pe un studiu de caz local, modele de bune practici în domeniul Smart City și domeniul energetic etc.

Pentru testarea aplicației THERMOS, avand în vedere contextul local, reprezentanții Municipalității au dezbătut și prioritizat studiile de caz abordate în cadrul proiectului în funcție de câteva criterii specifice – tipul și numărul clăririlor/grup de clădiri (clădiri publice administrate de către Municipalitate, localizate în aceeași zonă de intervenție), consumul de energie existent de la nivelul clădirilor, posibilitatea implementării în viitor a sistemului de micro-centrală termică la nivelul ansamblului de clădiri selectate, existența unor informații tehnice/documentații tehnice privind clădirile identificate.

Studiile de caz selectate și analizate în cadrul proiectului în colaborare cu Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) – desemnat Ambasador al priectului THERMOS – se concentrează pe testarea instrumentului la nivel local pe grupuri de clădiri publice, cu scopul de a oferi rezultate care ar putea reprezenta baza unor potențiale studii de prefezabilitate pentru sistemele locale viitoare. Propunerile de proiect se aliniază cu strategiile de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia, contribuind direct la optimizarea procesului local de planificare energetică și îmbunătățind astfel condițiile de viață ale comunității locale. Ca oraș de replicare a proiectului THERMOS, rolul Municipalității este de a testa instrumentul THERMOS la nivel local pe un grup de clădiri publice, în vederea furnizării unor potențiale studii de prefezabilitate pentru viitoarele sisteme de încălzire. Implementarea propriu zisă a proiectelor/studiilor depinde însă de sursele de finanțare existente. Având în vedere posibilitatea redusă de finanțare a acestor proiecte prin mecanismul financiar pentru perioada 2014-2020, precum și valoarea ridicată a costurilor estimate în comparație cu bugetul local existent pentru investiții publice, Municipalitatea se va concentra asupra viitoarelor mecanisme financiare (UE, SEE, alte tipuri de finanțare nerambursabilă, programe naționale de finanțare) în vederea depunerii spre finanțare a unor proiecte bine definite de eficiență energetică.

De asemenea, atât Comisia Europeană cât și Autoritățile de management prin organismele intermediare din România încurajează UAT-urile din România să acceseze fondurile disponibile pentru astfel de proiecte de cercetare respectiv de cooperare între Statele Membre UE, deoarece studiile/instrumentele utilizate la nivelul consorțiilor de parteneri aduc expertiză externă municipalităților, expertiză care se poate traduce de asemenea în pregătirea din timp a proiectelor cu finanțare nerambursabilă și depunerea cu succes a viitoarelor proiecte de finanțare nerambursabilă în viitoarea perioadă de programare 2021-2027.

Studiile de caz selecate sunt Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan și Colegiul tehnic Alexandru Domșa, împreună cu ansamblurile de clădiri aferente, localizate în proximitatea acestora, cu funcțiuni diferite (școală generală, sala de sport, clădiri administrative etc.).

Mai jos puteți regăsi două schițe rezultate din cadrul aplicației, pentru cele două studii de caz selectate:

Studiul de caz nr. 1: Colegiul național HCC și clădirile situate în imediata vecinătate

Studiul de caz nr. 2: Colegiul tehnic Alexandru Domșa și clădirile situate în imediata vecinătate

Rezultatele obținute în urma predimensionării sistemului – făcută la nivel intern – contribuie la conturarea dimensiunii resurselor financiare necesare implementării proiectelor vizate. Există bineînțeles posibilitatea de replicare a acestor simulări și la nivelul altor clădiri de la nivel local, ceea ce aduce un plus de valoare proiectului.

Referitor la proiectul pilot care vizează Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan, viitorul proiect de eficientizare energetică a clădirii cât și proiectul privind dezvoltarea unui centru de robotică (având în vedere rezultatele naționale / internaționale în competițiile Echipei de robotică XEO) sunt propuse a fi prioritizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională Centru 2021-2027 pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în cadrul programelor de eficiență energetică și de specializare inteligentă prin intermediul cadrului financiar 2021-2027.

 1. Proiectul ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis

 1. Data la care a fost demarat proiectul: 24 martie 2017

Valoarea totală a proiectului 3.413.922,50 €

Bugetul alocat Municipiului Alba Iulia: 133065,00 € finanțare nerambursabilă 100%, fără contribuție proprie din partea Municipiului Alba Iulia.

Obiectivele  proiectului: Transformarea cartierelor orientate spre utilizarea mașinii în cartiere pentru copii, prin adoptarea unui comportament responsabil și creșterea calității vieții în cartiere; Construirea unei viziuni unitare și integrate asupra dezvoltării cartierelor la nivel local; Identificarea unor soluții inovatoare adaptate nevoilor de transformare a cartierelor; Abordarea inovatoare a dezvoltării cartierelor în ceea ce privește procesul de planificare, guvernanța și proiectarea cartierelor; Identificarea și implementarea de soluții adaptate nevoilor de mobilitate a copiilor; Evaluarea impactului soluțiilor prin metodologii inovatoare de evaluare; Dezvoltarea și implementarea unor instrumente prin care să fie transferate ideile inovatoare de la oraș la oraș și de la o țară la alta și după finalizarea proiectului.

 1. Contribuția locală conform prevederilor ghidului de finanțare și a contractului de finanțare: 0 lei

 1. Persoanele implicate în proiectul Methamorphosis din partea administrației locale, poziția și remunerația pentru activitatea depusă, dacă e cazul:

 • Stîngaciu Ioan-Silvian:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – consilier;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Rânghet Georgeta-Camelia:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – director executiv;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 30% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Fechetea Gabriela Ioana:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – consilier achiziții publice;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 30% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Cîmpean Maria:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – consilier achiziții publice;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – funcționar administrativ;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Buzgure Cosmin:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – șef serviciu;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – expert tehnic;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 40% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;
 • Breaz Iulia Alina:
  • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – consilier;
  • poziția ocupată în cadrul UMP METAMORPHOSIS – funcționar administrativ;
  • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

 1. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului Metamorphosis, precum și rezultatele obținute:

Municipiul Alba Iulia este implicat în cadrul acestui consorțiu transnațional având rolul de partener, respectiv de a replica bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului sub îndrumarea directă a experților transnaționali.

Activități întreprinse și rezultate:

 • Intervenții în spațiul public

Închideri temporare de străzi: pe parcursul desfășurării proiectului au avut loc închideri temporare de străzi în scopul organizării unor evenimente având în centrul acestora copiii, respectiv redarea spațiului public cetățenilor. Printre aceastea menționăm Bubble Parade 2019 (închiderea Bld 1 Decembrie 2019 de la intersecția cu Hotel Cetate până la intersecția cu Liceul HCC) aprox 600 participanți, workshopuri și ateliere diverse de-a lungul străzii cu tombolă pentru copii și părinți; Săptămâna Mobilității 2019 (închiderea Bld 1 Decembrie 2019 de la intersecția cu Hotel Cetate până la intersecția cu Liceul HCC) concurs de biciclete pentru copii, cargo bike testing, eveniment derulat în parteneriat cu Poliția Rutieră Alba Iulia; Expoziție de artă în stradă 2018 (închiderea străzii Gabriel Bethlen pentru câteva ore).

 

 

Grădinescu Alba Iulia: Municipiul Alba Iulia a reușit să pune bazele unei colaborări cu Asociaţia  Institutul de Cercetare în Permacultura din România care împreună cu Kaufland România implementează proiectul Grădinescu. Astfel, în anul 2018, prin Hotărârea de CL nr. 307, Municipalitatea Alba Iulia a aprobat  Protocolul de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociaţia Institutul de Cercetare în Permacultura din România în vederea implementării proiectului Grădinescu (Grădina din Cetate) cofinanțat prin proiectul ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020.

Astfel în urma aprobării colaborării dintre Municipiul Alba Iulia și Asociaţia  Institutul de Cercetare în Permacultura din Romania a fost amenajat spațiul aflat deasupra Caponierei din spatele palatului Apor, acesta fiind transformat într-o grădină urbană care exemplifică cum sisteme de permacultură, educaţie, economie circulară, energie şi hrană se pot îmbina creativ  într-o reţea de grădini urbane, care să aducă un plus de energie şi vitalitate în viețile orășenilor.

Proiectul Grădinescu a fost conceput ca un proiect bazat pe principii și etici de permacultură. Echipa Asociaţiei Institutul de Cercetare în Permacultura din Romania a prezentat metode de permacultură în toate fazele proiectului, fie că vorbim de design, implementare sau întreținere de grădini, fie că vorbim de organizare de evenimente, conectare cu comunitatea sau lucru în echipă. Astfel spațiul amenajat a fost împărțit în 4 zone: Grădină de Umbră (arbori, structură umbrar, copertine, arbuști, poiană înflorită;  Grădina pentru evenimente (pomi și arbuști fructiferi, tufe, mobilier urban, zona educațională); Pajiște înflorită și habitat pentru insecte (zona de acces, pajiste&flori, arbusti); Grădina de legume cu plante companion (straturi înălțate, arbuști tufe, compost, acces).

Inițiativa s-a dovedit a fi de mare succes, iar inaugurarea oficială din data de 24 Noiembrie 2018, care a avut loc în prezența reprezentanților oficiali și a sponsorilor, s-a bucurat de o proiecție la nivel de media locală dar și națională, Grădina din Cetate fiind prima grădină din cadrul proiectului Grădinescu în afara Bucureștiului.

Astfel din momentul inaugurarii, pănă la finalul anului 2019, au fost desfășurate aproximativ 90 de activități având ca număr de participanți 2.348 de persoane dintre care 2.119 copii.

Au fost stabilite 10 protocoale de colaborare, dintre care 6 cu instituții de învățământ școlar și pre-școlar, 2 afterschooluri și 2 organizații locale implicate în educația copiilor.

Toate evenimentele au produs comunicări via Social Media a pagiinii oficiale a proiectului facebook.com/GradinescuAlbaIulia cât și apariții în media locală (radio și tv).

Implementarea cu succes a proiectului descris mai sus s-a realizat în baza unei bune colaborări între Municipiul Alba Iulia și ICPR – susținut financiar de Kaufand Romania cu suma de 25.000 Euro si cofinanțat de Municipalitate cu suma de 6.000 de euro, din bugetul proiectului Metamorphosis.

În anul 2020 sunt planificate și se află în desfășurare evenimente diverse: seri de film, ateliere de dezvoltare personală, ateliere de gătit cu legume din grădină, seri de chitară, activități educaționale pentru copii, cluburi de lectură, etc. În prezent există un număr de …. beneficiari care administrează loturi în Grădina Urbană.

Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală:     Cu sprijinul Transavia a prins contur la Alba Iulia această inițiativă – o alternativă neconvențională pentru petrecerea timpului liber.

Pe data de 16 mai 2018 a fost lansată Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală, un proiect pornit de la ideea  a doi tineri arhitecți locali, Octavia și Lucian Loiș (ȘEZI) . Compania Transavia a susținut financiar acest concept neconvențional de bibliotecă urbană,  transformând viziunea celor doi arhitecți în 9 puncte de interes de pe harta orașului.

Proiectul a presupus amplasarea unui număr de 10 căsuțe cu cărți, de tip mini-biblioteci, în 9 locuri reprezentative pentru oraș.  Fiecare dintre cele 10 mini-biblioteci urbane au un design unic, inovativ, de la forma unui creion până la cuburi subtile, cu modele repetitive. Liantul între ele îl reprezintă materialele alese de arhitecți pentru a fi folosite în construcție: lemn de frasin, metal, sticlă sau chiar rulmenți. Căsuțele găzduiesc cărți pentru diferite categorii de vârste, preponderent pentru copii, în spiritul proiectului Metamorphosis. Aprovizionarea acestora se va face din diferite surse, de la Biblioteca Județeană Alba sau Librăria Humanitas, care s-au implicat deja activ în proiect și până la companii sau chiar persoane fizice. Oricine are o pasiune pentru citit este binevenit în oricare din cele 10 mini-biblioteci din Alba Iulia. Albaiulienii sau turiștii aflați în vizită vor avea posibilitatea fie de a “împrumuta” o carte, cu condiția de a lăsa în mini-bibliotecă o altă carte pe care un alt cititor să o împrumute la rândul său.

 • Ateliere și workshopuri pentru copii: în durata de viață a proiectului au avut loc ateliere de caligrafie în spațiul public, respectiv cluburi de lectură și picnicuri pentru copii în diverse spații publice, în parteneriat cu asociații și ong-uri de la nivel local.
 • Sondarea cetățenilor cu privire la nevoile pe care le au copiii în spațiul public: au fost organizate două evenimente localizate în preajma școlilor și grădinițelor din oraș în vederea colectării și consemnării aspectelor ce țin de nevoile copiilor în spațiul public. Astfel au avut loc discuții informale cu părinți și bunici pe acest subiect și au fost prezentate obiectivele proiectului METAMORPHOSIS și activitățiile viitoare la care aceștia pot participa.

 

 

 

III. Proiectul ”Integrated Transport Systems: Transferable tools for Authorities”, acronim SUITS

1.Data la care a fost demarat proiectul: 1 Octombrie 2016

Valoarea totală a proiectului: 4.111.361,26 Euro din care bugetul Mun.Alba Iulia 108.031,25 Euro

Obiectivul general al  proiectului SUITS este: de a crește capacitatea autorităților locale la nivel european de a dezvolta și implementa strategii, politici, tehnologii, practici, proceduri, instrumente, măsuri sustenabile, integrate, instrumente privind transportul accesibil și sisteme de transport inteligente care să contribuie la creșterea gradului de satisfacție al tuturor participanților la trafic, inclusiv al transportatorilor de mărfuri.

Obiectivele specifice ale proiectului SUITS sunt:

 • Colectarea și utilizarea eficientă a datelor privind planurile de mobilitate urbană ale orașelor partenere în timp real și prin open source (sursă deschisă).
 • Creșterea capacității autorităților locale europene de a răspunde cerințelor grupurilor vulnerabile și persoanelor cu dizabilități locomotorii care necesită condiții specifice privind accesibilitatea.
 • Creșterea capacității autorităților locale de a răspunde cerințelor grupurilor țintă din comunitatea locală care în prezent nu sunt utilizatori ai mijloacelor alternative de transport cu grad de poluare redus precum transportul în comun.
 • Identificarea de soluții inovatoare care să asigure comunicarea integrată a informațiilor și a măsurilor de transport de mărfuri și de călători existente la nivelul comunităților locale partenere.
 • Conștientizarea beneficiilor utilizării mijloacelor de transport durabil la nivelul cetățenilor și autorităților locale din orașele partenere (de exemplu în ceea ce privește sănătatea publică și nevoile privind investițiile în infrastructură).
 • Identificarea de scheme de finanțare sustenabilă și inovatoare pentru noi măsuri de transport la nivel local.
 • Schimbarea culturală și de comportament la nivel individual, organizațional și instituțional din perspectiva impactului pozitiv pe care îl poate avea adoptarea unui comportament responsabil privind mobilitatea urbană durabilă.
 • Utilizarea unor metodele de evaluare specifice și a unor instrumente inovatoare pentru a măsura sustenabilitatea orașelor partenere în ceea ce privește mobilitatea și transportul.

2.Contribuția locală conform prevederilor ghidului de finanțare și a contractului de finanțare: 0 lei.

3.Persoanele implicate în proiectul SUITS, din partea administrației locale, poziția și remunerația pentru activitatea depusă, dacă este cazul:

Belală Olga Maria:

 • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – inspector;
 • poziția ocupată în cadrul UMP SUITS – expert tehnic;
 • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 30% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

Biro Doina:

 • poziția ocupată în cadrul UMP SUITS – expert tehnic;
 • remunerația pentru activitatea depusă – 3800 lei (salariu brut);

Cerbu Andrada Maria:

 • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – inspector;
 • poziția ocupată în cadrul UMP SUITS – expert tehnic;
 • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

Mut Maria:

 • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – inspector;
 • poziția ocupată în cadrul UMP SUITS – responsabil financiar;
 • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 50% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

Tanislav Lucian Gheorghe:

 • funcția ocupată în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia – șef birou;
 • poziția ocupată în cadrul UMP SUITS – expert tehnic;
 • remunerația pentru activitatea depusă – procent de până la 30% din majorarea salariului de bază existent, conform art. 16 alin (1) din Legea 153/2017;

 1. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului SUITS, precum și rezultatele obținute:

Activitățile proiectului SUITS, conform cererii de finanțare aprobate de finanțator, sunt:

 • Revizuirea strategiilor, politicilor, metodologiilor, tehnologiilor, practicilor, procedurilor, instrumentelor, măsurilor și sistemelor existente la nivelul orașelor partenere și identificarea lacunelor actuale specifice fiecărui domeniu (infrastructură de acces, mijloace de transport existente, comportament individual, instituțional etc.) în vederea implementării de măsuri care să contribuie la creșterea calității mobilității participanților la trafic în comunitățile partenere.
 • Identificarea la nivel European și mondial a celor mai bune practici în materie de achiziții publice ecologice, inovatoare și evaluarea modului în care procedurile de achiziție pot beneficia de implicarea cetățenilor de la momentul demarării acesteia până la finalizare și testarea transferabilității acestor practici la nivelul orașelor partenere.
 • Evaluarea și sprijinirea autorităților locale în vederea întăririi capacității administrative la nivelul celor 9 orașe partenere din cadrul consorțiului prin auditarea metodelor actuale și a instrumentelor utilizate pentru a implementa planurile de mobilitate existente.
 • Oferirea de informații integrate care să întâmpine nevoile utilizatorilor mijloacelor de transport și a infrastructurii de transport existente la nivel local care se adresează cetățenilor, transportatorilor de mărfuri și altor participanți la trafic pentru o mai bună planificare a proceselor de mobilitate.
 • Identificarea unor instrumente utile autorităților locale prin care să asigure un sistem integrat de baze de date privind nevoile de mobilitate la nivel local.
 • Folosirea unor scheme de finanțare inovatoare care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de transport la nivel local.
 • Organizarea de evenimente care să crească încrederea utilizatorilor finali ai mijloacelor de transport ecologice și a infrastructurii aferente și să stimuleze implicarea acestora la nivelul luării deciziei publice privind planificarea și implementarea măsurilor de transport.
 • Dezvoltarea de noi servicii care să stimuleze oportunitățile de investiții în domeniul transportului durabil.
 • Realizarea unei platforme online de comunicare între partenerii proiectului și potențialii factori interesați la nivel local, național și internațional pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

 

Municipiul Alba Iulia este implicat în proiectul SUITS ca și partener având rolul de a replica bunele practici dezvoltate în cadrul proiectului. Activitățile desfășurate sunt relevante pentru comunitatea locală având în vedere că unul din obiectivele de dezoltare a municipalității este de a transforma orașul într-un „oraș verde” prin abordarea resurselor sale într-un mod rațional și pe termen lung, pentru a asigura un viitor energetic competitiv, incluziv și durabil.

Prin intermediul proiectului SUITS, municipiul Alba Iulia a avut ocazia de a participa la schimburile de bune practici alături de celelalte 7 orașe partenere din cadrul consorțiului, în domeniul mobilității urbane – și nu numai – dar și de a lua parte la toate activitățile proiectului ca și partener activ orientat spre rezultate, în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă ale municipiului.

Totodată, municipiul Alba Iulia prin intermediul proiectului SUITS a avut prilejul de a implementa un proiect pilot având la bază cele 3 ghiduri elaborate în cadrul proiectului: de finanțări inovatoare, de achiziții inovatoare și, privind noi modele de business.

Astfel, prin intermediul ghidurilor elaborate în cadrul proiectului SUITS, municipiul Alba Iulia (împreună cu alte orașe și municipii din România) a participat cu succes la o achiziție inovatoare centralizată de autobuze electrice, achiziția fiind derulată de Ministerul Lucărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Un alt rezultat direct al proiectului pilot implementat de mun.Alba Iulia este și politica de parcare elaborată împreună cu sprijinul experților JASPERS.

Proiectul pilot Alba Iulia Smart City – care a propulsat Alba Iulia în vârful orașelor care au testat cele mai multe soluții inteligente din România – a atins componenta de mobilitate urbană, unele soluții testate fiind propuse în cadrul proiectului SUITS.

Un instrument de finanțare inovativ care a fost studiat pe parcursul proiectului SUITS ca o resursă financiară inovatoare, dar fără un rezultat concret până în prezent datorită unor bariere legislative, este reprezentat de posibilitatea emiterii de obligațiuni verzi de către municipalitate.

În perioada 10-13 decembrie 2019, municipiul Alba Iulia a fost gazda conferinței transnaționale din cadrul proiectului SUITS, ocazie cu care partenerii au avut ocazia de a ”testa” mijloacele de transport în comun de la nivelul municipiului, dar și de a face recomandări și sugestii de îmbunătățire a modului de funcționare a transportului de la nivelul municipiului.

Totodată, pe perioada de implementare a proiectului SUITS și având în vedere experiența acumulată în cadrul proiectului, municipiul Alba Iulia a elaborat un număr de 3 proiecte de mobilitate urbană, dintre care 2 evaluate și aprobate cu succes de către AMPOR. Printre ideile preluate din proiectul SUITS și propuse la finanțare prin conținutul cererilor de finanțare ante-menționate se numără și introducerea unor biciclete de tip bike-sharing, soluție care urmează a fi implementată în perioada următoare prin intermediul proiectelor de mobilitate enumerate.

De asemenea, până la finalizarea proiectului va fi realizat un studiu de bune practici din orașe europene –, cu privire la organizarea mobilității la nivel local în orașele istorice, în vederea identificării de noi oportunități de finanțare și replicarea acestora și la nivelul comunității locale.

Un alt rezultat al proiectului îl reprezintă criteriile inovatoare care sunt folosite în cadrul achizițiilor derulate de către municipalitate în baza ghidurilor realizate de către experții consorțiului de parteneri.

Nu îl ultimul rând, este important de menționat faptul că ADR-urile încurajează beneficiarii să participe în astfel de proiecte transnaționale pentru pregătirea orașelor și municipiilor privind viitoarele proiecte din perioada 2021-2027.

 1. Proiectul BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237
 2. Data demarării proiectului: 16.06.2020; Valoarea proiectului: 1,237,794.46 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 1,213,038.57 lei; obiectivul general/scopul proiectului: Creșterea calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale; Obiectivele specifice ale proiectului: 1.OS1 Dezvoltarea de instrumente de fundamentare si planificare a deciziilor la nivelul UAT Alba Iulia prin actualizarea PMUD pe parcursul a 18 luni; 2.OS2 Dezvoltarea și implementarea unei platforme de date deschise orientate către publicul larg în vederea reducerii birocrației pentru cetățenii UAT Alba Iulia pe parcursul a 18 luni; 3.OS3 Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul UAT Alba Iulia în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor vizate de proiect pentru 28 persoane
 3. Contribuția municipalității : 24,755.89 lei
 4. Stat de funcții proiect
1 post Manager proiect Nominalizat din cadrul Direcției Programe Majorare salarială cf HG 325/2018, în limitele bugetului proiectului
1 post Responsabil financiar Nominalizat din cadrul Direcției Programe Majorare salarială cf HG 325/2018, în limitele bugetului proiectului
1 post Responsabil achizitii Nominalizat din cadrul Serviciului Achiziții Majorare salarială cf HG 325/2018, în limitele bugetului proiectului
1 post Expert tehnic open data Urmează a fi selectat 174720 lei/16 luni
1 post Expert tehnic actualizare PMUD Urmează a fi selectat 174720 lei/16 luni
1 post Expert formare Urmează a fi selectat 9828 lei/3 luni

 1. Activități

Activitate: A1 Managementul proiectului

Activitate: A2 Instrumente de fundamentare și planificare a deciziilor la nivelul UAT Alba Iulia

Activitate: A3 Platforma de date deschise orientate către publicul larg în cadrul UAT Alba Iulia

5 1 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
1 Comment
cele mai vechi
cele mai noi cele mai votate
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile
pilu
pilu
23 septembrie 2020 21:09

Unul din proiectele ”buruiana” se afla la capatul strazii Lalelelor, in zona numita Seigau, unde dupa cum spunea cineva, Hava si ai lui au facut cu niste bani ? o plantatie de pomi, acum trei sau patru ani, cu curent tras si pompa de irigat de mare adancime. Acum vraiste, parasita.