Anunț public privind aprobarea planului urbanistic zonal:

„E laborare PUZ – Construire centru comercial Alba Iulia, sensuri giratorii, amenajare platforme exterioare cu parcări , alte carosabile ș i pietonale, reconfigurare cai de acces, semnalistic rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totemuri publice, amenajare spații verzi, împreunăjmuire teren și introducere parțială în intravilan”.

Serviciul Administrație publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (2) DIN nr.52 Legea / 2003 cauzei cauzei cauzei privind Transparenta version decizională Administrația Publică, republicata, Informează cu publicul interesat de la Privire Proiectul cauzei Hotărâre cauzei cauzei privind aprobarea planului urbanistic zonal: „E laborare PUZ – Construire centru comercial Alba Iulia , giratorii senzori, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale,reconfigurare cai de acces, semnalistică rutieră, amplasare casete publicitare luminoase și totemuri publice, amenajare spații verzi, împrejmuire teren și introducere parțială în intravilan”.

Etapa de consultare a populației se desfășoară în perioada 02.08.2021 – 10.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris specific-se articolul sau articol din acest proiect sau regulament la care se referă, menționând datele trimiteri și datele de contact ale expeditorului, sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail : office@apulum.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 16.08.2021, ora.16.00.

Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect pot fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Primăria Municipiului Alba Iulia

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile