Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 11-15.11.2019,  în activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  41

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1166

Din care – femei :  584

Număr deficienţe constatate:    49

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    4 pers.

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  7

 • 4 amenzi in cuantum de 65.300 lei;

din care 3 amenzi pentru munca nedeclarata in valoare de 60.000 lei;

 • 3 avertismente;

     Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;

 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

          În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    24

Număr deficienţe constatate:    34

Număr de măsuri dispuse  : 34

Angajatori sancționați:     4

Nr. sancţiuni aplicate:      6

    Din care :                   – 5 avertismente;

                                  – 1 amenda de 3.500 lei;

                                  

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

         

           Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

p.INSPECTOR ŞEF

ing. Ursales Izabella

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile