Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a adoptat Hotărârea nr. 93 din 06.04.2021 privind propunerea ridicării carantinei zonale pentru localitatea Biia, comuna Șona, județul Alba.

Având în vedere adresa nr. 4037/06.04.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba, conform căreia rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de covid-19 pentru comuna Șona este de 3,44/1.000 de locuitori;

În conformitate cu prevederile:
– art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) și f) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic;
– art. 3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021;
– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– art. 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor pentru situații de urgență.
Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând analiza de risc întocmită de Direcția de Sănătate Publică Alba, nr. 4009 la data de 5 aprilie 2021, privind evoluția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul comunei Șona, județul Alba, în vederea ridicării măsurii de carantină zonală;
Luând în considerare Avizul de ridicare a carantinei zonale emis de Institutului Național de Sănătate Publică cu nr. 656/05.04.2021 pentru comuna Șona;
În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 06.04.2021, HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Propunem Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii, privind ridicarea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Biia, comuna Șona, județul Alba, începând cu data de 07.04.2021 ora 06.00, conform avizului emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

ART.2 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru ridicarea măsurii de carantină zonală, pentru localitatea prevăzută la art. 1.

ART.3 Pentru UAT Comuna Șona rămân în vigoare măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, nr. 92 din 05.04.2021, conform H.G nr. 293 din 10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348 din 25.03.2021, pentru localitățile cu incidența mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.

ART.4 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 06.04.2021

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile