Inspectorii I.T.M. Alba au continuat controalele menite să combată munca nedeclarată, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care reprezintă o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada raportată, inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba, împreună cu cadre ale I.J.P. Alba, au controlat 20 unități pentru prevenirea răspândirii virusului sars-cov-2 pe raza județului Alba.

În perioada raportată inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale de verificare a respectării legislației muncii in domeniul „întreținere și reparații auto” cod CAEN 4520, campanie dispusă și monitorizată de către Inspecția Muncii București (unități controlate 40).

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 6-10 septembrie 2021:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 48
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 409
Din care 140 femei
Număr deficienţe constatate: 112
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 7
Din care : 5 avertismente;
– 2 amenzi in valoare de 22.000 lei (din care: 1 amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată în lucru fără forme legale de angajare.)

Principalele deficienţe stabilite în controale:
 primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 netransmiterea în termenul legal în Revisal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților și a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 24
Număr deficienţe constatate: 36
Număr de măsuri dispuse : 36
Angajatori sancționați: 14
Nr. sancţiuni aplicate: 15
– 15 avertismente;
Nr.evenimente comunicate: 2
Nr.evenimente cercetate: 2
Nr.evenimente in curs de cercetare : 5

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile