Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la soluţionarea dosarului nr. 2174/240/2017 cunoscut opiniei publice ca „dosarul accidentului feroviar din staţia CFR Subcetate, judeţul Hunedoara, în urma căruia unei pasagere i-a fost amputat membrul superior stâng”, pentru completa informare a opiniei publice facem următoarele precizări:

    Dosarul penal nr. 2174/240/2017 a fost soluţionat definitiv, în apel, de către Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia penală nr.663/17.10.2019, în sensul modificării în parte a sentinţei penale nr.21/04.03.2019, pronunţată în această cauză de Judecătoria Haţeg, doar sub aspectul laturii penale cu privire la cuantumul amenzii penale la care a fost obligată inculpata COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, (care a fost redusă de la 1.200.000 de lei reprezentând 240 de zile de amendă, la 75.000 de lei – reprezentând 150 de zile amendă x 500 de lei) şi al aplicării pedepsei complementare care a fost înlăturată.

Prin decizia penală definitivă nr.663/17.10.2019 Curtea de Apel Alba Iulia a menţinut celelalte dispoziţii ale instanţei de fond inclusiv cu privire la daunele materiale şi despăgubirile morale la plata cărora a fost obligată inculpata COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA în favoarea părţii vătămate şi care însumate sunt aproximativ 400.000 de euro. De asemenea,  Curtea de Apel Alba Iulia a menţinut şi dispoziţia privind obligarea inculpatei la plata în favoarea părţii vătămate a sumei de 1000 lei, sub formă de prestaţie lunară, de la data producerii prejudiciului 14.09.2014 până la încetarea stării de nevoie, respectiv protezarea, cu aplicarea dobânzii legale pentru fiecare prestaţie.

Conţinutul dispozitivului deciziei penale 663/17.10.2019 a Curţii de Apel Alba Iulia  publicat şi pe portalul instanţei la dosar nr. 2174/240/2017 (http://portal.just.ro/)

Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de inculpata COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR ” SA- PRIN REPREZENTANT LEGAL, împotriva sentinţei penale numărul 21 din 04.03.2019 pronunţată de Judecătoria Haţeg în dosarul nr. 2174/240/2017, pe care o desfiinţează în parte , sub aspectul laturii penale cu privire la, cuantumul amenzii penale, şi al aplicării pedepsei complementare prevăzute de art. 136 alin 3 lit. f cod penal şi rejudecând cauza în aceste limite: Reduce de la 1.200.000 lei amendă (5.000 lei x 240 de zile amendă), la 75.000 lei amendă (500 lei x 150 de zile amendă), amenda penală la care a fost condamnată inculpata COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” S.A., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută la art. 196 alin 2 şi 3 cod penal. Înlătură pedeapsa complementara stabilită în temeiul art. 136 alin. (3) lit. f) Cod penal „a afişării hotărârii definitive de condamnare, în extras – dispozitivul, în toate staţiile C.F.R. de pe teritoriul ţării, pentru o perioadă de trei luni”. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă N.J., împotriva sentinţei penale numărul 21 din 04.03.2019 pronunţată de Judecătoria Haţeg în dosarul nr. 2174/240/2017. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei. Obligă apelanta N.J. la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la data de 17.10.2019. 
Document: Hotarâre  663/2019  17.10.2019

Conţinutul dispozitivului sentinţei penale 21/2019 a Judecătoriei Haţeg  publicat şi pe portalul instanţei la dosar nr. 2174/240/2017 (http://portal.just.ro/)

Solutia pe scurt: În baza art. 196 alin. 2 şi 3 raportat la art. 194 alin. 1 lit. a), c) şi e) cu aplicarea art. 136 alin. (2) şi 137 alin. (1) – (4) Cod penal, condamnă pe inculpata COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” S.A., cu sediul în mun. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr J/40/9774/1998, având Cod Unic de înregistrare 110545229, la 1.200.000 lei amendă (5.000 lei x 240 de zile amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. În temeiul art. 136 alin. (3) lit. f) Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a afişării hotărârii definitive de condamnare, în extras – dispozitivul, în toate staţiile C.F.R. de pe teritoriul ţării, pentru o perioadă de trei luni. În baza art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi art. 397 Cod procedură penală cu referire la art. 1349, art. 1357 şi art. 1381 Cod civil admite, acţiunile civile exercitate de părţile civile Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, cu sediul în mun. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, jud. Hunedoara şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Constanţa” cu sediul în mun. Constanţa, Bd. Tomis, nr. 145, jud. Constanţa şi, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă N.J. şi dispune obligarea inculpatei la plata următoarelor sume: – Cu titlu de daune materiale, suma de 1.251,627 lei, plus dobânda legală, de la data producerii prejudiciului, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate N.J. de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; – Cu titlu de daune materiale, suma de 9.105,42 lei, plus dobânda legală, de la data producerii prejudiciului, reprezentând contravaloarea prestaţiilor medicale acordate persoanei vătămate N.J. de către Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Constanţa”; – Cu titlu de daune materiale, suma de 1000 lei, sub formă de prestaţie lunară, de la data producerii prejudiciului 14.09.2014 până la încetarea stării de nevoie, respectiv protezarea, cu aplicarea dobânzii legale pentru fiecare prestaţie, de la data de 14.09.2014, până la rămânerea definitivă a prezentei; – Cu titlu de daune materiale, suma de 116.064,19 euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, în favoarea părţii civile N.J.; – Cu titlu de despăgubiri morale, suma de 300.000 Euro, echivalentul în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, în favoarea părţii civile N.J.. Respinge, în rest, acţiunea civilă. În temeiul art. 276 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpată la plata sumei de 4763 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, în favoarea părţii civile N.J., reprezentând cheltuieli de deplasare. În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 1100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Haţeg. Pronunţată în şedinţa publică azi, 04.03.2019. 
Document: Hotarâre  21/2019  04.03.2019

Pentru informaţii suplimentare se poate vizualiza conţinutul integral anonimizat al deciziei penale nr.663/2019 a Curţii de Apel Alba Iulia pe site-ul de jurisprudenţă naţională www.rolii.ro sau direct la următorul link: http://www.rolii.ro/hotarari/5db8fba5e49009e40a00004a

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile