La sediul Consiliului Judetean Sibiu a avut loc ieri ultima intalnire de lucru trimestriala a reprezentantilor Regiunii Centru, reuniti in forul deliberativ al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru. Cei 24 de membri ai Consiliului au dezbatut subiectele propuse pe Ordinea de zi a sedintei, punand accent pe stadiului proiectelor depuse si derulate la nivel judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, precum si perspectivele de dezvoltare economica regionala, prin investitiile derulate in cadrul POR 2014-2020. Unul dintre elementele importante in cadrul intalnirii a fost reprezentat de o analiza comparativa a stadiului actual al Programului Operational Regional, participantii fiind informati de reprezentantii ADR Centru ca, pana la sfarsitul acestui an, cifrele privind numarul de proiecte contractate si al sumelor atrase prin acestea va depasi datele similare centralizate pentru intreaga perioada 2007-2013.

 

In cadrul reuniunii de la Sibiu cei 45 de participanti au pornit de la analiza sintezei privind activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, in cei 20 de ani de existenta, si au discutat raportul privind implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru. In legatura cu aceste documente de lucru, a fost aprobat proiectul de hotarare privind Planul de lucru al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru anul 2019, precum si bugetul alocat acestor activitati pentru urmatorul an. In cadrul dezbaterilor au fost abordate aspecte referitoare lamonitorizarea Planului Regional de Dezvoltare si a Strategiei de Specializare Inteligenta de la nivelul Regiunii Centru, precum si date actualizate privind implementarea Programului Operational Regional 2014-2020. Discutii pe marginea prioritatilor de investitii pe care s-au depus proiecte au dus la propunere concrete de redeschidere a unor axe prioritare din cadrul POR 2014-2020, in special in domeniile destinate investitiilor pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice sau de locuit, dar si ceea ce priveste infrastructura locala si regionala. Dezbaterea privind situatia cererilor de finantare depuse si contractate la nivel regional, comparativ cu perioada 2007-2013 indica faptul ca s-au depus deja mai multe proiecte decat in perioada precedenta de finantare, in conditiile in care inca nu au fost deschise toate apelurile de proiecte. In plus, prezentarile sustinute au  reliefat ca au fost derulate la nivel regional 499 proiecte REGIO, pana la sfarsitul anului 2016, initiative prin care s-a solicitat, in total, suma de peste 580 milioane euro. In actuala perioada, incepand cu anul 2016, de cand au fost deschise apelurile de proiecte, s-au contractat 493 proiecte, prin care se solicita 491,5 milioane euro, alte 58 de cereri de finantare care solicita peste 107 milioane euro fiind in faza precontractuala. In aceste conditii, pana la sfarsitul acestui an nu numai numarul de proiecte contractate, dar si valoarea fondurilor europene atrase pentru dezvoltarea regiunii va fi mai mare decat intreaga perioada precedenta de gestionare a fondurilor nerambursabile din surse europene.

Un alt subiect discutat la intalnirea de ieri de la Sibiu a fost reprezentat de informarea membrilor CDR Centru privind depunerea si contractarea proiectelor de la nivelul Regiunii Centru in cadrul apelurilor de proiecte nefinalizate aferente Axei Prioritare 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale (cu Operatiunile 8.1.A – Ambulatorii si 8.2.B – UPU) din cadrul POR 2014-2020. Pentru ca sistemul de cadastru este o componenta unitara si obligatorie de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ, reprezentantilor unitatilor administrativ-teritoriale din Regiunea Centru le-a fost prezentat proiectul major ”Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, contractat in cadrul Axei Prioritare 11 – Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si Cartea Funciara, inclusa in Programul Operational Regional 2014-2020. Nu in ultimul rand, participantii la intalnirea de lucru au discutat despre concluziile desprinse in urma organizarii ”Conferintei internationale privind cooperarea bilaterala europeana si modelele de bune practici insusite pentru implementarea POR 2014-2020”, eveniment derulat in trei judete din regiune, in perioada 24-26 septembrie 2018; precum si despre activitatile propuse in cadrul proiectului„Targeted Support to RIS3 in Romania” (Sprijin pentru implementarea strategiilor de specializare inteligenta in Romania), ce vor fi desfasurate cu sprijinul Centrului Comun de Cercetari al Comisiei Europene (JRC) si al Bancii Mondiale, in urmatoarea perioada.

Membrii CDR Centru si partenerii institutionali ai ADR Centru au concluzionat ca activitatea in procesul de atragere si absorbtie a fondurilor europene trebuie sa fie intensificata. La nivel regional este un foarte mare interes in atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare. Acum sunt 1280 de proiecte depuse in mai putin de trei ani, cu o valoare totala de peste 1,9 miliarde euro, adica o cerere mai mare decat dublul alocarii regionale de circa 860 milioane euro. Proiectele contractate si aflate in procesul de evaluare si selectie solicita 1,12 miliarde euro care pot fi efectiv absorbiti in procesul de dezvoltare economico-sociala a judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Toti acesti bani sunt in plin proces de transformare, prin  investitii, lucrari si achizitie de echipamente, in obiective urbane noi, in centre sociale, scoli modernizate, afaceri de succes, cetati si obiective de patrimoniu reabilitate, dar, mai ales in investitii si sisteme de infrastructura moderne, sustinand mii de noi locuri de munca. Activitatea ADR Centru in urmatoarea perioada se va concentra pe sprijinirea administratiei publice locale, a partenerilor din mediul privat si din societatea civila sa implementeze proiectele cu succes si sa utilizeze eficient resurselor publice disponibile.

Lasa un raspuns

avatar
  Aboneaza-te  
Notificare