Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. 

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 6.01.2020 – 10.01.2020,  în activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  31

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 437

Din care – femei :  172

Număr deficienţe constatate:    59

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  6

 • 3 amenzi în cuantum de 5.500 lei; 
 • 3 avertismente.

  Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

         În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 18

Număr deficienţe constatate:    35

Număr de măsuri dispuse  : 35

Angajatori sancționați:     4

Nr. sancţiuni aplicate:      9

    Din care :                   – 7 avertismente;

                                   – 2  amenzi in cunatum de 8000 lei;

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

         

  Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR. 
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile