Printre obiectivele prioritare ale activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba se numără, cu prioritate, combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

În perioada 4-8 octombrie 2021, inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba, împreună cu cadre ale I.J.P. Alba au controlat 20 unități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2 pe raza județului Alba (unități controlate: 20).

În perioada 7-9 octombrie 2021, inspectorii de muncă ai I.T.M. Alba au desfășurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale de verificare a respectării legislației muncii in domeniul „poștă și curierat” campanie dispusă și monitorizată de către Inspecția Muncii București (unități controlate: 17).

În perioada 4-8 octombrie 2021, activitatea inspectorilor de muncă poate fi redată prin următoarele date:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 46
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 387
Din care – 118 femei
Număr deficienţe constatate: 107
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 6
Din care : – 3 avertismente;
– 3 amenzi in valoare de 63.000 lei, din care 2 amenzi in valoare de 60.000 lei pentru 3 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare – art.260 alin.1.lit.”e” Codul Muncii.

 Principalele deficienţe constatate în controale:
 primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 netransmiterea în termenul legal în Revisal a elementelor referitoare la încadrarea în muncă a salariaților și a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 34
Număr deficienţe constatate: 59
Număr de măsuri dispuse: 59
Angajatori sancționați: 9
Nr. sancţiuni aplicate: 10
– 10 avertismente
Nr.evenimente cercetate: 1
Nr.evenimente in curs de cercetare: 4

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile