Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 02 – 06.09.2019,  în activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  35

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 764

Din care – femei :  148

 • Tineri sub 18 ani – 4

Număr deficienţe constatate:    39

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    1 pers. -1 amenda-20.000 lei;

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  2

 • 2  amenzi în cuantum de 22.000 lei;

     Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • primirea la muncă a persoanelor fara întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;

 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

          În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 26

Număr deficienţe constatate:    35

Număr de măsuri dispuse  : 35

Angajatori sancționați:     16

Nr. sancţiuni aplicate:      24

             Din care : –   3 amenzi 14000;      

                             –   21 avertismente;

                                     

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

         

          

           Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR. 
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

          

Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF 

ing. Ursales Izabella

Lasa un raspuns

avatar
  Aboneaza-te  
Notificare