În luna iunie 2019, la nivelul  ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor- cod CAEN, 41,42,43, dispusă de Inspecția Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 03.06.-07.06.2019,  în activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  42

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 450

Din care – femei :  113

Număr deficienţe constatate:    48

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    1 pers.

Valoarea amenzilor aplicate :  -20000 lei –munca nedeclarata

         Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  4

 • 3 amenzi în cuantum de 23000 lei;
 • 1 avertisment ;

    Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;

 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii  ori nu este condus la zi;

         În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 33

Număr deficienţe constatate:    63

Număr de măsuri dispuse  : 63

Angajatori sancționați: 8

Nr. sancţiuni aplicate:    12

            Din care :     – 12 avertismente;

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

        

         Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

         Cu stimă,

INSPECTOR ŞEF

ing. Ursales Izabella

0 0 Vot
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile